logo

Žádost o důchod i online

Žádost o důchod i online

Žádost o důchod online je nová možnost, jak požádat o důchod.

Papírový formulář pro žádost o důchod můžem ale stále používat i nyní, dostaneme ho na místně příslušné správě sociálního zabezpečení. Tam žádost také vyplníme a doložíme (výčet potřebných dokladů viz níže).

Kdy podat žádost o starobní důchod?

Žádost o starobní důchod podáme nejdříve 4 měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. Pokud totiž žádost podáme mezi začátkem čtvrtého a koncem pátého měsíce, ČSSZ přeruší řízení a bude pokračovat až ode dne, kdy mohla být žádost podána. Pokud žádost podáme ještě dříve, úřad řízení zastaví.

Řádný důchod i zpětně

Pokud jsme splnili podmínky pro nárok na řádný starobní důchod, můžeme jeho výplatu nárokovat až 5 roků zpětně.

O předčasný důchod zpětně žádat nemůžeme, ten lze přiznat nejdříve ode dne uplatnění žádosti.

Starobní důchod při invaliditě

Bereme-li invalidní důchod, můžeme požádat o starobní důchod, a to i předčasný. Starobní důchod nám bude přiznán, pokud vyjde vyšší než náš invalidní důchod. Bude-li nižší, zůstane nám dosavadní invalidní důchod. Žádostí o přiznání starobního důchodu při invaliditě tedy nic nezkazíme.

Máme-li však invalidní důchod po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, je výhodnější požádat o starobní důchod až v 65 letech, abychom o invalidní důchod nepřišli. Více viz přechod z invalidního důchodu na starobní..

Doklady a údaje k žádosti o důchod

K žádosti o starobní (nebo invalidní) důchod předložíme:

  • občanský průkaz (cizinec pas či povolení k pobytu)
  • doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném)
  • doklady o výkonu vojenské služby
  • doklady prokazující výchovu dětí nebo péči o děti
  • potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání)
  • potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném před rokem 1996
  • pokud chceme důchod přijímat na bankovní účet, přiložíme vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet“
  • doklady prokazující zaměstnání v cizině
  • chybí-li některé doby pojištění, předložíme náhradní doklady, které prokazují výdělečnou činnost - potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy, svědecká prohlášení aj.
  • evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání předkládá zaměstnavatel na vyžádání úřadu

Rozhodnutí o důchodu

O žádosti o důchod rozhodne ČSSZ - Česká správa sociálního zabezpečení. Délka vyřízení žádosti závisí na tom, zda bude mít v evidenci všechny podklady. Může se stát, že třeba náš zaměstnavatel nesplnil svou zákonnou povinnost a neposlal potřebné dokumenty, a chybějící doby pojištění se budou muset došetřit. ČSSZ rozhodne o důchodu až tehdy, až bude mít podklady kompletní. Průměrná doba vyřízení žádosti o důchod při došetřování chybějících dob pojištění je kolem 3 měsíců. Ve vjimečných případech, kdy žádost není možné definitivně vyřídit kvůli nezbytnému šetření poskytne nám ČSSZ před vydáním rozhodnutí o důchodu zálohu.

Žádost o důchod v zastoupení

Žádost o důchod může podat i náš zmocněnec na základě naší plné moci. Z textu plné moci musí být zřejmé, že byla udělena k podání žádosti o důchod. Protože zmocněnec musí za nás uvést a podepsat některá zásadní prohlášení a sdělení, která nemusí detailně znát, používá se zastoupení výjimečně.

Pokud nemůžeme žádost podat sami díky nepříznivému zdravotnímu stavu, může ji za nás sepsat náš rodinný příslušník, a to bez plné moci. Musí však předložit náš souhlas s podáním žádosti o důchod a potvrzení lékaře, že nám zdravotní stav pro svou závažnost neumožňuje žádost o důchod sepsat.

Aktualizováno 19.02.2024   Našli jste chybu?

Reklama

Důchody-důchodci.cz | Kontakt