logo

Česko-slovenský důchod

Dorovnávací příspěvek

Pokud pobíráme český i slovenský důchod, možná se nás týká změna zákonů 155/1995 a 582/1991, která uvádí speciální dávku - dorovnávací přídavek (platnost 1.12.2013).

Výše přídavku

Dorovnávací přídavek není pevně stanovený, jeho výše závisí na rozdílu mezi vypláceným českým a slovenským důchodem a důchodem vypočteným podle získaných dob důchodového pojištění po roce 1992 v České republice a před rokem 1993 na Slovensku. Pokud po odečtení první částky od druhé vyjde kladné číslo, bude vyplácen jako dorovnávací přídavek.

Nárok na přídavek

Na dorovnávací přídavek máme mít za zákonem daných podmínek nárok tehdy, když pobíráme český i slovenský starobní důchod, jejichž součet je nižší, než kdyby jsme za dobu získanou za existence společného státu dostávali pouze důchod český. Přitom je třeba, abychom měli alespoň 25 let pojištění před rozdělením ČSFR, tedy před 1. lednem 1993, za které nám byl přiznán slovenský důchod, a poté alespoň 1 rok důchodového pojištění před rokem 1996 v ČR, kdy ještě platil federální zákon o sociálním zabezpečení. Dorovnávací přídavek se bude vyplácet pouze s českým starobním důchodem.

Kdo jej vyplatí

Dorovnávací příspěvek má vyplácet Česká správa sociálního zabezpečení, u té také můžeme o příspěvek požádat (po začátku účinnosti změn).

Proč

Rozdíly v důchodech přineslo rozdělení československé federace k 31. prosinci 1992. Smlouva mezi oběma nástupnickými státy musela stanovit, který z nich bude při přiznání důchodu hodnotit doby zaměstnání získané před tímto rozdělením. Základním kritériem se nakonec stalo sídlo zaměstnavatele ke dni rozdělení společného státu. Ekonomika i legislativa obou států se však vyvíjela odlišně, a tak jsou v některých případech lidé, kterým tyto doby hodnotila slovenská strana, finančně znevýhodněni, což vedlo též k řadě soudních sporů.

Aktualizováno 1.04.2014   Našli jste chybu?

Filtry na vodu

Reklama

Důchody-důchodci.cz | Kontakt