logo

Dále vizte

OSSZKontakty úřadyVýpočet důchoduDoba pojištěníInformativní listRozhodné obdobíDůchodová kalkulačka

Obsah rubriky

Nárok na starobní důchod

Důchodový věk

Doba pojištění

Náhradní doby

Výpočet důchodu

Vyměřovací zákl.,redukční hranice

Rozhodné období

Důchodová kalkulačka

Valorizace 2024

Důchod OSVČ

Výchovné

Reforma

Informativní list

Žádost o důchod

Souběh důchodu a výdělku

Zvýšení důchodu

Základní výměra

Dobrovolné pojištění

Vyloučené doby

Evidenční list

Důchod do ciziny

Zahraniční důchod z EU

Česko-slovenský důchod

Reklama

Přemýšlíte o nějakém přivýdělku? Zkuste si jednoduše na webnodu udělat internetový obchůdek s produktem, který je vám blízký. Bude vás to bavit, je to lepší než počítačové hry.

Teprve až něco prvně prodáte, budete potřebovat návod jak začít jako OSVČ.

Redukční hranice - vyměřovací základ

Osobní vyměřovací základ pro výpočet důchodu

Osobní vyměřovací základ pro výpočet důchodu je průměr všech příjmů (hrubý výdělek), které jsme dosáhli v rozhodném období, navíc upravený pomocí redukčních hranic. 

Jaké příjmy se počítají do vyměřovacího základu

Zjednodušeně řečeno, do vyměřovacího základu pro výpočet důchodu se počítají jen příjmy, ze kterých bylo odváděno sociální pojištění. Nepočítají se tam tedy žádné příjmy na Dohody o provedení práce nebo Dohody o pracovní činnosti, z nichž jsme měli příjmy do takové výše, aby se z toho nemuselo sociální pojištění odvádět.

Redukční hranice

Redukční hranice určují, kolik procent našich příjmů se nám započítá do výpočtového základu. Redukční hranice máme dvě, počítají se z průměrné mzdy. Pro každý rok stanovuje stát redukční hranice v jiné výši (každý rok se jejich hodnota posune trochu nahoru).. 

Příjmy započítávané úplně

Příjmy pod spodní redukční hranicí se nám započítají do důchodu ve výši 100%, tedy úplně. 

Příjmy započítávané částečně

Příjmy mezi spodní a horní redukční hranicí se nám započítávají do důchodu ve výši 26%. 

Příjmy nezapočítávané

Vůbec se do důchodu nezapočítají příjmy nad horní redukční hranicí.

Příjmy do roku 1985:

Podle informace jedné pracovnice na OSSZ se do roku 1985 neuváděl vyměřovací základ jako kritérium pro výpočet důchodu, tudíž kdo si dá vyjet předběžný informativní přehled a pracoval v těchto letech, nemusí se děsit, že tam žádnou částku nemá.

Aktualizováno 10.12.2023   Našli jste chybu?

Reklama

Důchody-důchodci.cz | Kontakt