logo

Redukční hranice - vyměřovací základ

Osobní vyměřovací základ pro výpočet důchodu

Osobní vyměřovací základ pro výpočet důchodu je průměr všech příjmů (hrubý výdělek), které jsme dosáhli v rozhodném období, navíc upravený pomocí redukčních hranic. 

Redukční hranice

Redukční hranice určují, kolik procent našich příjmů se nám započítá do výpočtového základu. Redukční hranice máme dvě, počítají se z průměrné mzdy. Pro každý rok stanovuje stát redukční hranice v jiné výši (každý rok se jejich hodnota posune trochu nahoru).. 

Příjmy započítávané úplně

Příjmy pod spodní redukční hranicí se nám započítají do důchodu ve výši 100%, tedy úplně. 

Příjmy započítávané částečně

Příjmy mezi spodní a horní redukční hranicí se nám započítávají do důchodu ve výši 26%. 

Příjmy nezapočítávané

Vůbec se do důchodu nezapočítají příjmy nad horní redukční hranicí.

Příjmy do roku 1985:

Podle informace jedné pracovnice na OSSZ se do roku 1985 neuváděl vyměřovací základ jako kritérium pro výpočet důchodu, tudíž kdo si dá vyjet předběžný informativní přehled a pracoval v těchto letech, nemusí se děsit, že tam žádnou částku nemá.

Aktualizováno 11.12.2020   Vytisknout   Našli jste chybu?

Reklama

Důchody-důchodci.cz | Kontakt