logo

Zvýšení starobního důchodu

V řádném důchodu můžeme vydělávat bez omezení

Pokud bereme řádný starobní důchod, můžeme si vydělávat jakýmkoliv způsobem a do jakkoliv vysokých částek, viz Souběh důchodu s výdělkem. Výdělečná činnost nám navíc může důchod zvýšit, i když nijak závratně.

Důchod zvýší výdělek, z něhož se platí sociální pojištění

Důchod nám zvýší pouze zaměstnání nebo samostatná činnost, z nichž zaměstnavatel nebo my sami odvádáme sociální pojištění. Nezvýší ho tedy Dohoda o provedení práce ani Dohoda o pracovní činnosti do 3 tisíc kč za měsíc, viz Práce malého rozsahu. Důchod nám nezvýší ani nízké výdělky z podnikání, viz Nízké příjmy - když neplatíme sociální pojištění.

O zvýšení důchodu požádáme

O zvýšení důchodu musíme požádat, nezvyšuje se automaticky. Žádost podáme na příslušné správě sociálního zabezpečení podle místa trvalého pobytu. Zvýšený důchod nám OSSZ spočítá i zpětně. Doplatek nám ale vyplatí maximálně 5 let zpětně od data podání žádosti.

Nejlepší přitom je, když o zvýšení požádáme vždy po 360 dnech výdělečné činnosti, není důvod čekat až na ukončení činnosti. Do těchto 360 dnů sevšak nezapočítávají doby neplaceného volna, neomluvené absence, dočasné pracovní neschopnosti ani ošetřování člena domácnosti.

Kolik dělá zvýšení

Zvýšení důchodu není nijak závratné. Bereme-li plný důchod, dělá třeba jen kolem 50 Kč. Zvýšení se totiž počítá nikoliv z celého důchodu, ale z výpočtového základu. Navíc se zvýší jen procentní výměra důchodu, ale základní výměra se nezvyšuje.

Důchod se nám zvýší o něco málo více, pokud jej během výdělečné činnosti pozastavíme nebo ho budeme brát jen poloviční:

Bereme-li plný důchod

Jestliže si necháme vyplácet celý důchod, může se nám výpočtový základ navýšit jen o 0,4 % za každých 360 kalendářních dnů výdělečné činnosti (platí od 1.1.2010). O zvýšení můžeme požádat už po odpracování 360 dní.

Bereme-li poloviční důchod

Jestliže bereme poloviční důchod (polovinu základní výměry a polovinu procentní výměry), může se nám výpočtový základ zvýšit o 1,5 % za každých 180 kalendářních dnů výdělečné činnosti (počítáno nejdříve od 1.1.2010). O zvýšení můžeme požádat po odpracování 2 let.

Když důchod zastavíme

Pokud jsme výplatu důchodu pozastavili z důvodu výkonu výdělečné činnosti, výpočtový základ důchodu se nám může zvýšit  o 1,5 % za každých 90 kalendářních dnů výkonu výdělečné činnosti od 1.1.2010. O zvýšení důchodu můžeme požádat po dvou letech.

Když práci přerušíme

Jestliže přerušíme výdělečnou činnost a nestačíme získat 360 kalendářních dnů, není takové období „ztraceno“. Pokud začneme opět pracovat nebo podnikat, tyto odpracované dny se nám načítají až k součtu 360 dnů. Počet přerušení výdělečné činnosti ani doba trvání přerušení není omezena.

Předčasný důchod zvýšíme až v důchodovém věku

Pokud máme předčasný důchod, můžeme si přivydělávat jen tak, aby z našeho výdělku nebylo odváděno sociální pojištění (viz Předčasný důchod a přivýdělek). Tento přivýdělek nám důchod nezvýší. Jakmile však dosáhneme důchodový věk, můžeme "zapracovat" na zvýšení důchodu (budu se opakovat - zvýšení není vůbec závratné).

Aktualizováno 11.12.2020   Vytisknout   Našli jste chybu?

Reklama

Důchody-důchodci.cz | Kontakt