logo

Zvýšení důchodu

Zvýšení důchodu prací, výdělkem

Pokud bereme řádný starobní důchod, můžeme si vydělávat jakýmkoliv způsobem a do jakkoliv vysokých částek, viz Souběh důchodu s výdělkem. Výdělečná činnost nám navíc může důchod zvýšit, i když nijak závratně.

Důchod zvýší výdělek, z něhož se platí sociální pojištění

Důchod nám zvýší pouze zaměstnání nebo samostatná činnost, z nichž zaměstnavatel nebo my sami odvádáme sociální pojištění. Nezvýší ho tedy Dohoda o provedení práce ani Dohoda o pracovní činnosti do limitu, ze kterého se pojištění neodvání, viz Práce malého rozsahu. Důchod nám nezvýší ani nízké výdělky z podnikání, viz Nízké příjmy - když neplatíme sociální pojištění.

O zvýšení důchodu požádáme

O zvýšení důchodu musíme požádat, nezvyšuje se automaticky. Žádost podáme na příslušné správě sociálního zabezpečení podle místa trvalého pobytu. Zvýšený důchod nám OSSZ spočítá i zpětně. Doplatek nám ale vyplatí maximálně 5 let zpětně od data podání žádosti.

Nejlepší přitom je, když o zvýšení požádáme vždy hned po 360 dnech výdělečné činnosti. Do těchto 360 dnů se však nezapočítávají doby neplaceného volna, neomluvené absence, dočasné pracovní neschopnosti ani ošetřování člena domácnosti.

Kolik dělá zvýšení

Zvýšení důchodu není nijak závratné. Bereme-li plný důchod, dělá třeba jen kolem 50 Kč. Zvýšení se totiž počítá nikoliv z celého důchodu, ale z výpočtového základu. Navíc se zvýší jen procentní výměra důchodu, ale základní výměra se nezvyšuje.

Bereme-li plný důchod, může se nám výpočtový základ navýšit jen o 0,4 % za každých 360 kalendářních dnů výdělečné činnosti. O zvýšení můžeme požádat vždy po 360 dnech.

Pokud jsme výplatu důchodu pozastavili z důvodu výkonu výdělečné činnosti, výpočtový základ důchodu se nám může zvýšit o 1,5 % za každých 90 kalendářních dnů výkonu výdělečné činnosti od 1.1.2010. O zvýšení důchodu můžeme požádat až po dvou letech.

Když práci přerušíme

Jestliže přerušíme výdělečnou činnost a nestačíme získat 360 kalendářních dnů, není takové období „ztraceno“. Pokud začneme opět pracovat nebo podnikat, tyto odpracované dny se nám načítají až k součtu 360 dnů. Počet přerušení výdělečné činnosti ani doba trvání přerušení není omezena.

Aktualizováno 4.03.2024   Našli jste chybu?

Filtry na vodu

Reklama

Důchody-důchodci.cz | Kontakt