logo

Výchovné k důchodu

Výchovné od roku 2023

Od roku 2023 se ke starobnímu důchodu i předčasnému důchodu vyplácí výchovné. Pokud jsme primárně pečovali o dítě nebo děti (většinou jde o ženy), přilepší se nám k důchodu 500 Kč za každé vychované dítě.

Výchovné se trvale přičte k procentní výměře důchodu za každé vychované dítě. Pokud jsme tedy pečovali například o pět dětí, přičte se nám tato částka k důchodu pětkrát. Maximální počet dětí pro výchovné není omezen.

Komu náleží výchovné

Výchovné nedostanou oba rodiče, ale jen ten, kdo o dítě/děti pečoval převážně, díky čemuž došlo ke karierním výkyvům a poklesu příjmů. Nárok na výchovné nelze přenést z jednoho rodiče na druhého, a to ani tehdy, když rodič, který o dítě převážně pečoval, zemře. Nejde převést ani tehdy, když "pečující" rodič dostane vyšší důchod než ten, který na výchovné nemá nárok. A  výchovné nejde ani jakkoliv rozdělit mezi oba rodiče.

Žádost o výchovné musí být součástí žádosti o důchod

Žádost o výchoovné musíme uplatnit současně se žádostí o důchod.

Reklama:

Kdo musí o výchovné požádat

Automaticky se nám výchovné přizná k důchodu například tehdy, když jsme žena, které byl přiznán starobní důchod před 1. lednem 2023 a zároveň u nás došlo ke snížení důchodového věku za výchovu dětí. 

Pokud nám byl nárok na starobní důchod přiznán po 31. prosinci 2022, musíme o výchovné požádat.

Žádost o výchovné musí dále podat ženy, kterým se nesnižoval důchodový věk za výchovu dětí. A také všichni muži, kteří převážně pečovali o dítě. Výchovu je navíc třeba doložit. To stejné platí pro osoby s transformovaným důchodem. A také pro ženy i muže se zaniklým starobním důchodem. Tito všichni musejí podat žádost nejpozději 31. 12. 2024, jinak jim nárok na výchovné zanikne.

Jak doložit výchovu - nárok na výchovné

Výchovu dítěte doložíme čestným prohlášením, které je součástí žádosti o výchovné

Od roku 2023 je žádost o výchovné součástí žádosti o starobní důchod. Pokud o výchovné nepožádáme současně s žádostí o starobní důchod, nárok nám nevznikne.

Valorizace výchovného

Výchovné se bude každý rok valorizovat stejně jako procentní výměra. 

Aktualizováno 10.01.2024   Našli jste chybu?

Reklama

Důchody-důchodci.cz | Kontakt