logo

Dále vizte

Žádost o důchodDoba pojištění - invalidní důchodStupně invalidity 1.2.3.

Obsah rubriky

Nárok na invalidní důchod

Doba pojištění - invalidní důchod

Stupně invalidity 1.2.3.

Výpočet invalidního důchodu

Přechod do starobního důchodu

Doba pojištění při invaliditě

Invalidní důchod a výdělek

Reklama

Přemýšlíte o nějakém přivýdělku? Zkuste si jednoduše udělat vlastní internetový obchůdek s produktem, který je vám blízký. Bude vás to bavit do konce života, je to lepší než počítačové hry. Budete pak potřebovat návod, jak začít jako OSVČ, ale s tím můžete počkat až než prvně něco prodáte.  

Invalidní důchod - nárok

Kdy máme nárok na invalidní důchod

Zdravotní stav, tedy hlavně uznaná invalidita, je jednou ze dvou podmínek pro to, aby nám byl přiznán invalidní důchod. Další podmínkou je dostatečná doba důchodového pojištění, která závisí na našem věku, viz Doba pojištění pro invalidní důchod(Doba pojištění se nevyžaduje jen u pracovního úrazu nebo nemoci z povolání).

Invalidní důchod na žádost

Invalidní důchod je dávka, o jejímž přiznání a výši rozhodne Česká správa sociálního zabezpečení na základě naší žádosti. Náš zdravotní stav posoudí lékaři Lékařské posudkové služby ČSSZ. Posudkový lékař při stanovení invalidity určí také vvymezení pracovního úrazu a nemoci z povolání (viz § 25 Zákona 155/1995).

Na invalidní důchod máme nárok tehdy, pokud splňujeme podmínky pro jeho přiznání, nebo pokud jsme měli pracovní úraz.

Invalidní důchod kvůli invaliditě

Abychom měli nárok na invalidní důchod, nestačí, když máme některý stupeň invalidity. Musíme splňovat následující podmínky:

  • jsme mladší než 65 let a ke dni vzniku invalidity nesplňujeme nárok na starobní důchod nebo nám byl starobní důchod přiznán, ale my nemáme důchodový věk
  • jsme invalidní
  • máme potřebnou dobu pojištění pro vznik nároku

Invalidní důchod pro pracovní úraz

Na invalidní důchod z důvodu pracovního úrazu nemusíme mít potřebnou dobu pojištění. Máme na něj nárok, pokud jsme se následkem pracovního úrazu stali invalidní. Vvymezení pracovního úrazu a nemoci z povolání viz § 25 Zákona 155/1995.

Invalidita "z mládí"

Pokud nám vznikla plná invalidita před dosažením stáří 18 let, může nám být přiznám zvláštní druh invalidity - invalidita z mládí. V tomto případě nemusíme mít žádnou dobu pojištění.

Zánik invalidního důchodu

Invalidní důchod nemusí být trvalý, závisí na vývoji našeho zdravotního stavu. Psudkový lékař OSSZ při stanovení invalidity určí také kontrolní lékařské prohlídky, které se provádí většinou jednou za 1 – 3 roky podle závažnosti našeho zdravotního stavu. Může tak dojít ke změně invalidity na nižší nebo vyšší stupeň nebo může být zjištěno, že pokles pracovní schopnosti již neodpovídá invaliditě a invalidní důchod nám může být odebrán.

Nárok na invalidní důchod nám zanikne dosažením 65 let. Invalidní důchod se nám přemění na starobní důchod.

Zákon

Invalidní důchod je dávka podle zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb.

Aktualizováno 9.01.2017   Našli jste chybu?

Reklama

Důchody-důchodci.cz | Kontakt