logo

Dále vizte

Informativní listStupně invalidity 1.2.3.Výpočet invalidního důchoduNárok na invalidní důchodÚřady OSSZ, ČSSZ

Obsah rubriky

Nárok na invalidní důchod

Doba pojištění - invalidní důchod

Stupně invalidity 1.2.3.

Výpočet invalidního důchodu

Přechod do starobního důchodu

Doba pojištění při invaliditě

Invalidní důchod a výdělek

Reklama

Přemýšlíte o nějakém přivýdělku? Zkuste si jednoduše udělat vlastní internetový obchůdek s produktem, který je vám blízký. Bude vás to bavit do konce života, je to lepší než počítačové hry. Budete pak potřebovat návod, jak začít jako OSVČ, ale s tím můžete počkat až než prvně něco prodáte.  

Doba pojištění pro invalidní důchod

Odpracovaná doba pro invalidní důchod

Abychom měli nárok na invalidní důchod (jakéhokoliv stupně invalidity), musíme být důchodově pojištěni alespoň určitou dobu. Je-li nám

  • méně než 20 let, stačí být pojištěni méně než jeden rok
  • od 20 let do 22 let, musíme být pojištěni alespoň jeden rok
  • od 22 let do 24 let, musíme být pojištěni alespoň dva roky
  • od 24 let do 26 let, musíme být pojištěni alespoň tři roky
  • od 26 let do 28 let, musíme být pojištěni alespoň čtyři roky
  • nad 28 let, musíme být pojištěni alespoň pět let

Počítá se i studium

Do doby pojištění se počítá i doba studia na střední nebo vysoké škole v ČR. Počítá se i doba studia na střední škole před dosažením 18 let věku.

Když chybí doba pojištění

Když nám byl invalidní důchod zamítnut s tím, že sice jsme invalidní, ale nesplnili jsme podmínku potřebné doby pojištění, jedná se o vážný problém. V takovém případě se budeme patrně muset obrátit na orgán poskytující dávky v hmotné nouzi, tedy obecní úřad obce s rozšířenou působností. Také bychom se měli obrátit s žádostí o pomoc na příslušnou OSSZ – ta nám poskytne informace, jak si eventuelně zajistit nárok na invalidní důchod v budoucnu, například přihlásit se na dobrovolné důchodové pojištění.

Kromě toho je vhodné nejprve zkontrolovat, zda ČSSZ při rozhodování zohlednila všechny doby pojištění, které jsme v „rozhodném“ období získali. Pokud ne, upozorníme na tento rozpor ČSSZ, případně prokážeme další (nezohledněné) doby pojištění.

Jak ještě splnit dobu pojištění

Pokud je nám alespoň 38 let, můžeme splnit dobu pojištění i jinak.

Pokud nesplňujeme podmínku pěti let pojištění během deseti let před vznikem invalidity, bude se zjišťovat, zda splňujeme podmínku alespoň deseti let pojištění během dvaceti let před vznikem invalidity. Tuto podmínku má ČSSZ sledovat automaticky ve všech nových případech, nemusíme o to žádat.

Aktualizováno 19.07.2013   Našli jste chybu?

Reklama

Důchody-důchodci.cz | Kontakt