logo

Doba pojištění na důchod při invalidním důchodu

Invalidní důchod 3. stupně se počítá do doby pojištění

Pokud pobíráme invalidní důchod, doba jeho pobírání se nám počítá do doby pojištění potřebně pro přiznání starobního důchodu jen tehdy, máme li invalidní důchod třetího stupně (dříve "plný invalidní důchod").

Invalidní důchod 1. a 2. stupně se nepočítá do doby pojištění

Pokud pobíráme invalidní důchod prvního nebo druhého stupně (dříve "částečný invalidní důchod"), doba jeho pobírání se nám do doby pojištění sama o sobě nepočítá.

Je třeba vydělávat

Máme-li invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně, je třeba, abychom nějaký výdělek měli, ať už podnikání nebo zaměstnání, a z tohoto výdělku aby se odvádělo sociální pojištění. Odborně řečeno je třeba, abychom vykonávali činnost zakládající účast na důchodovém pojištění. Jinak nám může chybět potřebná doba pojištění pro nárok na starobní důchod.

Reklama:

Přihlásit se na úřadu práce

Pokud po přiznání invalidního důchodu pro invaliditu prvního či druhého stupně nevyděláváme, můžeme se zaevidovat na Úřadu práce. Ten nám jednak může pomoci najít zaměstnání nebo získat rekvalifikaci, ale hlavně, doba evidence u Úřadu práce je náhradní dobou pojištění a v určité míře se nám započítává do doby pojištění pro nárok na starobní důchod, viz Náhradní doby pojištění.

Dobrovolné pojištění

Jinou možností je platit si dobrovolné pojištění.

Aktualizováno 23.04.2014   Našli jste chybu?

Reklama

Důchody-důchodci.cz | Kontakt