logo

Dále vizte

Doba pojištěníVýchovnéVýpočet předčasného důchodu

Obsah rubriky

Nárok na starobní důchod

Důchodový věk

Doba pojištění

Náhradní doby

Výpočet důchodu

Vyměřovací zákl.,redukční hranice

Rozhodné období

Důchodová kalkulačka

Valorizace 2024

Důchod OSVČ

Výchovné

Reforma

Informativní list

Žádost o důchod

Souběh důchodu a výdělku

Zvýšení důchodu

Základní výměra

Dobrovolné pojištění

Vyloučené doby

Evidenční list

Důchod do ciziny

Zahraniční důchod z EU

Česko-slovenský důchod

Reklama

Přemýšlíte o nějakém přivýdělku? Zkuste si jednoduše udělat vlastní internetový obchůdek s produktem, který je vám blízký. Bude vás to bavit do konce života, je to lepší než počítačové hry. Budete pak potřebovat návod, jak začít jako OSVČ, ale s tím můžete počkat až než prvně něco prodáte.  

Důchodová kalkulačka pro výpočet důchodu

Pro odchod do důchodu kalkulačka

Máme-li do důchodu méně než 5 let nebo už v důchodu jsme, důchod nám spočítá 

kalkulačka pro výpočet důchodu (ČSSZ)

Přihlásíme se přes datovou schránku nebo Identitu občana a ona si pak sama natáhne naše data, které jsou v evidenci ČSSZ. Když nám tam něco chybí, můžeme to sami doplnit a pak provést informativní výpočet. Doplnění pak provedeme i přímo na úřadu. 

Co se počítá do důchodu

Viz vyměřovací základ.

Když máme víc jak 5 let do důchodu

Pokud máme do důchodu déle než 5 let, důchod nám odhadne

 Informativní důchodová aplikace (ČSSZ)

Z čeho se skládá důchod

Starobní důchod má dvě složky:

Procentní výměra důchodu, výpočtový základ

Procentní výměra starobního důchodu činí  0,9% výpočtového základu za prvních 360 kalendářních dnů a 1,5% výpočtového základu od 361.dne.

Za každý rok doby pojištění se procentní výměra starobního důchodu z výpočtového základu zvyšuje o 1,5 procenta. Takže čím déle někdo pracuje, tím vyšší má pak důchod.

Výpočtový základ důchodu

Základem pro výpočtový základ je osobní vyměřovací základ.

Výdělečná činnost důchod zvyšuje

Jestliže po vzniku nároku na normální starobní důchod vyděláváme, procentní výměra se nám zvyšuje - blíže viz Zvýšení důchodu.

Aktualizováno 10.12.2023   Našli jste chybu?

Reklama

Důchody-důchodci.cz | Kontakt