logo
Vlastní vyhledávání

Výpočet výše důchodu, procentní výměra

Výpočet důchodu

Starobní důchod má dvě složky:

Procentní výměra důchodu, výpočtový základ

Procentní výměra starobního důchodu činí  0,9% výpočtového základu za prvních 360 kalendářních dnů a 1,5% výpočtového základu od 361.dne.

Za každý rok doby pojištění se procentní výměra starobního důchodu z výpočtového základu zvyšuje o 1,5 procenta. Takže čím déle někdo pracuje, tím vyšší má pak důchod.

Výpočtový základ důchodu

Základem pro výpočtový základ je osobní vyměřovací základ.

Nízký důchod, minimální důchod

Minimální důchod je něco jiného než životní minimum. Minimální výše procentní výměry důchodu je ze zákona 770 Kč. K ní patří základní výměra důchodu, která se rok od roku mění, a v roce 2016 činí 2 440 Kč. Minimální důchod přiznaný v roce 2016 je proto 3 210 Kč. Důchod v této minimální výši je přiznán tehdy, pokud sice splňujeme podmínku potřené doby pojištění, ale v rozhodném období jsme neměli téměř žádné nebo velmi nízké příjmy.

Výdělečná činnost důchod zvyšuje

Jestliže po vzniku nároku na normální starobní důchod vyděláváme, procentní výměra se nám zvyšuje - blíže viz Zvýšení důchodu.

Důchodová kalkulačka

Přesný výpočet provede jen ČSSZ, údaje má úřad od našich zaměstnavatelů.

Sami zkusíme spočítat důchod pomocí důchodové kalkulačky ze stránek MPSV. Musíme znát svoji dobu pojištění a výdělky, ze kterých bylo odvedeno pojistné na sociální zabezpečení. Započítáme i náhradu mzdy po pracovní neschopnosti vinou pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Aktualizováno 8.01.2019   Vytisknout   Našli jste chybu?

Reklama

Nejoblíbenější

Reklama

Důchody-důchodci.cz | Kontakt