logo

Důchod předčasný

Nárok na předčasný důchod - doba pojištění

Do předčasného starobního důchodu můžeme odejít tehdy, jestliže jsme dosáhli dobu pojištění, kterou bychom museli splnit při odchodu do řádného starobního důchodu. Když například dosáhneme důchodového věku roku 2025 nebo později a chceme odejít do předčasného důchodu o tři roky dříve, musíme získat dobu pojištění, která je stanovená pro odchod do důchodu v roce 2025.

V kolika letech můžeme odejít do předčasného důchodu

Máme-li tedy dostatečnou dobu pojištění, zbývá ještě důchodový věk.

Pokud splňujeme podmínky pro řádný nárok na důchod později než v 63 letech, můžeme odejít kdykoliv po 60 roce věku.

Pokud máme nárok na důchod dříve než v 63 letech, můžeme do předčasného důchodu odejít maximálně o 3 roky dříve (než máme nárok na důchod). Týká se to zejména žen s dětmi a dále vybraných skupin zaměstnanců, například horníků.

Postupně se prodlužuje maximální doba, o kterou můžeme odejít do předčasného důchodu, a to ze 3 až na 5 let. Máme-li důchodový věk alespoň 63 let, můžeme odejít až o 5 let dříve, ale ne dříve než v 60 letech. Je-li například náš důchodový věk 63 let a 6 měsíců, můžeme jít do důchodu dříve o 3 roky a 6 měsíců dříve. 

Předčasný důchod je trvale snížený

Předčasný důchod je trvale snížený - důchod bude nižší i poté, co dosáhneme nároku na řádný starobní důchod. 

Čím dříve do důchodu odejdeme, tím bude krácení důchodu větší - viz Výpočet předčasného důchodu. Například penze 10.000 Kč bude menší zhruba o 1.800 Kč (odchod o 3 roky dříve), nebo o 500 Kč (odchod o 1 rok dříve).

Předčasný důchod budeme mít také tím menší, čím kratší máme dobu pojištění (odpracovaná léta + náhradní doby).

Přivýdělek a předčasný důchod

I v předčasném důchodu si můžeme přivydělávat, ale jen v omezeném rozsahu - viz Předčasný důchod a přivýdělek.

Z takového výdělku se ale neodvádí sociální pojištění, a proto si předčasný důchod nemůžeme prací zvýšit - to budeme moci až tehdy, když dosáhneme nároku na řádný starobní důchod.

Předčasný důchod můžeme přerušit

Pokud pobíráme předčasný starobní důchod a před dosažením důchodového věku si najdeme zaměstnání, můžeme výplatu přerušit. Pokud nastoupím do zaměstnání, které zakládá účast na sociálním pojištění, nejpozději do 8 dnů to oznámíme ČSSZ a ta výplatu předčasného starobního důchodu zastaví. Po ukončení zaměstnání nebo při dosažení důchodového věku si o obnovení výplaty důchodu požádáme. Procentní výměra předčasného starobního důchodu může být zvýšena s ohledem na dobu, kterou jsme po přiznání předčasného důchodu odpracovali. Stále však jde o důchod předčasný starobní. Přiznání řádného starobního důchodu již není možné.

Zpětně nemáme nárok

Předčasný starobní důchod nám může být přiznán nejdříve ode dne, kdy o něj požádáme.

Aktualizováno 11.03.2023   Vytisknout   Našli jste chybu?

Reklama

Důchody-důchodci.cz | Kontakt