logo

Předčasný důchod

Nárok na předčasný důchod

Do předčasného starobního důchodu můžeme odejít, jestliže máme pár let do řádného starobního důchodu. Pro ten je podmínkou důchodový věk a dostatečná doba pojištění

V kolika letech můžeme odejít do předčasného důchodu

Pokud splňujeme podmínky pro řádný nárok na důchod později než v 63 letech, můžeme odejít kdykoliv po 60 roce věku.

Pokud máme nárok na důchod dříve než v 63 letech, můžeme do předčasného důchodu odejít maximálně o 3 roky dříve, než máme nárok na důchod (týká se to zejména žen s dětmi a dále vybraných skupin zaměstnanců, například horníků).

Předčasný důchod je trvale snížený

Předčasný důchod je trvale snížený - důchod bude nižší i poté, co dosáhneme nároku na řádný starobní důchod. 

Čím dříve do důchodu odejdeme, tím bude krácení důchodu větší - viz Výpočet předčasného důchodu. Například penze 10.000 Kč bude menší zhruba o 1.800 Kč (odchod o 3 roky dříve), nebo o 500 Kč (odchod o 1 rok dříve).

Předčasný důchod budeme mít také tím menší, čím kratší máme dobu pojištění (odpracovaná léta + náhradní doby).

Přivýdělek a předčasný důchod

I v předčasném důchodu si můžeme přivydělávat, ale jen v omezeném rozsahu - viz Předčasný důchod a přivýdělek.

Z takového výdělku se ale neodvádí sociální pojištění, a proto si předčasný důchod nemůžeme prací zvýšit - to budeme moci až tehdy, když dosáhneme nároku na řádný starobní důchod.

Předčasný důchod můžeme přerušit

Pokud pobíráme předčasný starobní důchod a před dosažením důchodového věku si najdeme zaměstnání, můžeme výplatu přerušit. Pokud nastoupím do zaměstnání, které zakládá účast na sociálním pojištění, nejpozději do 8 dnů to oznámíme ČSSZ a ta výplatu předčasného starobního důchodu zastaví. Po ukončení zaměstnání nebo při dosažení důchodového věku si o obnovení výplaty důchodu požádáme. Procentní výměra předčasného starobního důchodu může být zvýšena s ohledem na dobu, kterou jsme po přiznání předčasného důchodu odpracovali. Stále však jde o důchod předčasný starobní. Přiznání řádného starobního důchodu již není možné.

Zpětně nemáme nárok

Předčasný starobní důchod nám může být přiznán nejdříve ode dne, kdy o něj požádáme.

Aktualizováno 16.09.2023   Vytisknout   Našli jste chybu?

Reklama

Důchody-důchodci.cz | Kontakt