logo

Předčasný důchod od 2024

Předčasný důchod od 2024 - změny podmínek

Pro přiznání předčasného důchodu se mění tato podmínky: 

  • maximální doba předčasnosti se zkracuje na 3 roky
  • potřebná doba pojištění se prodlužuje z 35 na 40 roků (účinnost až od 1. 10. 2024)
  • krácení procentní výměry za předčasnost, a to o 1,5 % výpočtového základu za každých (i započatých) 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se starobní důchod přiznává, do dosažení důchodového věku pro řádný důchod
  • procentní výměra předčasného důchodu se valorizuje až od ledna kalendářního roku po roce, v němž jsme dosáhli důchodový věk na řádný důchod

Předčasný důchod maximálně 3 roky předem

Do předčasného starobního důchodu můžeme odejít, jestliže máme maximálně 3 roky do důchodového věku pro řádný starobní důchod. (Před rokem 2024 to mohlo být u někoho až 5 let.) 

Podmínkou pro získání předčasného důchodu je dostatečná doba pojištění.

Žádost o důchod online

Viz žádost o důchod online

Předčasný důchod je trvale snížený

Předčasný důchod je trvale snížený - důchod bude nižší i poté, co dosáhneme nároku na řádný starobní důchod. 

Čím dříve do důchodu odejdeme, tím bude krácení důchodu větší - viz Výpočet předčasného důchodu. Například penze 10.000 Kč bude menší zhruba o 1.800 Kč (odchod o 3 roky dříve), nebo o 500 Kč (odchod o 1 rok dříve).

Předčasný důchod budeme mít také tím menší, čím kratší máme dobu pojištění (odpracovaná léta + náhradní doby).

Přivýdělek a předčasný důchod

I v předčasném důchodu si můžeme přivydělávat, ale jen v omezeném rozsahu - viz Předčasný důchod a přivýdělek.

Můžeme mít jen takový výdělek, ze kterého se neodvádí sociální pojištění.

Předčasný důchod nemůžeme prací zvýšit. To budeme moci až tehdy, když dosáhneme nároku na řádný starobní důchod.

Zpětně nemáme nárok

Předčasný starobní důchod nám může být přiznán nejdříve ode dne, kdy o něj požádáme, ne zpětně.

Aktualizováno 10.01.2024   Vytisknout   Našli jste chybu?

Reklama

Důchody-důchodci.cz | Kontakt