logo

Dále vizte

Nárok na starobní důchodDůchodový věkDoba pojištěníPředdůchodPředdůchod x předčasný důchodPředčasný důchod

Obsah rubriky

Kdy do důchodu

Přerušený předčasný důchod

Předčasný důchod

Výpočet předčasného důchodu

Předčasný důchod a přivýdělek

Reklama

Přemýšlíte o nějakém přivýdělku? Zkuste si jednoduše udělat vlastní internetový obchůdek s produktem, který je vám blízký. Bude vás to bavit do konce života, je to lepší než počítačové hry. Budete pak potřebovat návod, jak začít jako OSVČ, ale s tím můžete počkat až než prvně něco prodáte.  

Kdy jít do důchodu?

Máme už nárok na důchod?

Nejprve zjistíme, zda splňujeme podmínky pro řádný starobní důchod - tedy jestli máme důchodový věk a dostatečnou dobu pojištění.

Odchod do důchodu je naše právo, ne povinnost

Pokud tedy máme nárok na starobní důchod, můžeme se sami rozhodnout, zda do něj odejdeme nebo ne. Odchod do důchodu je totiž naše právo, ale není to naše povinnost. Pokud chceme, můžeme pracovat třeba do stovky, nemusíme odcházet ze zaměstnání ani končit své podnikání.

Můžeme si posléze sami zvolit termín, od kterého budeme chtít pobírat starobní důchod. To znamená, že pokud se rozhodneme dále pracovat, můžeme pokračovat ve výdělečné činnosti i po vzniku nároku na starobní důchod. "Přesluhováním“ si můžeme dále navyšovat procentní výši důchodu.

Pracovat až do důchodu?

Máme-li práci, je pro výši důchodu výhodné pracovat až do řádného důchodu, protože kromě výše výdělků je důležitá i doba pojištění. Za každý rok doby pojištění se procentní výměra důchodu zvyšuje o 1,5 procenta. 

Pokud o svoji současnou práci nestojíme nebo ji můžeme vykonávat jen částečně (často se například používá Dohoda o provedení práce, viz Předčasný důchod a přivýdělek), může být výhodnější požádat o nižší předčasný důchod, protože jej budeme pobírat o pár let déle.

(Kolem inflačního roku 2022 a částečně i 2023 byla situace úplně jiná, vyplatilo se odejít do předčasného důchodu a získat tak vyšší penzi než by byla až v řádném důchodu.)

Co dělat při ztrátě zaměstnání

Pokud ztratíme zaměstnání dříve, než máme nárok na řádný starobní důchod, požádáme nejprve o podporu v nezaměstnanosti na 11 měsíců (doba se započítá do důchodu), pak požádáme o sociální dávky. Předčasný důchod můžeme odložit, aby se příliš nekrátil.

V předčasném důchodu nemůžeme moc pracovat

Pokud nechceme ztratit současné zaměstnání, nebudeme žádat o předčasný důchod, protože bychom v zaměstnání nemohli pokračovat - viz Předčasný důchod a přivýdělek.

Pokud jsme OSVČ, nemůžeme zároveň podnikat a brát předčasný důchod, musíme si počkat na řádný důchod. Pokud však můžeme z podnikání vykazovat jen nízký zisk (necelých 100 tisíc ročně, přesně viz Sociální pojištění OSVČ a nízký zisk), můžeme požádat o předčasný důchod a jako OSVČ pokračovat.

Pozor na dny

Naše doba pojištění děleno 365 by neměla poskytovat příliš velký zbytek při dělení. Když například máme dobu pojištění 42 let 350 dnů, je lépe odejít do důchodu o 15 dnů později, abychom nepřišli o celý odpracovaný rok.

Aktualizováno 16.09.2023   Našli jste chybu?

Reklama

Důchody-důchodci.cz | Kontakt