logo

Dále vizte

Výpočet důchoduVdovský důchod výpočetŽádost o pozůstalostní důchod

Obsah rubriky

Vdovský důchod nárok

Vdovský důchod výpočet

Sirotčí důchod

Žádost o pozůstalostní důchod

Reklama

Přemýšlíte o nějakém přivýdělku? Zkuste si jednoduše na webnodu udělat internetový obchůdek s produktem, který je vám blízký. Bude vás to bavit, je to lepší než počítačové hry.

Teprve až něco prvně prodáte, budete potřebovat návod jak začít jako OSVČ.

Vdovský důchod - nárok

Kdo má nárok na vdovecký, vdovský důchod

Pokud nám umřel manžel nebo manželka, máme nárok na vdovský - vdovecký důchod, pouze ale za určitých podmínek:

Vdovský důchod dočasný - roční

Nárok na dočasný vdovský nebo vdovecký důchod (po dobu jednoho roku) máme tehdy, pokud náš manžel / naše manželka zemřel/a v době, kdy

  • pobíral/a starobní důchod
  • nebo pobíral/a invalidní důchod
  • nebo mu/ jí v době smrti vznikl nárok na starobní nebo invalidní důchod
  • nebo zemřel/a následkem pracovního úrazu
  • nebo měl/a nárok na předčasný důchod

Trvalý vdovský důchod

Na trvalý vdovský nebo vdovecký důchod máme nárok tehdy, pokud splňujeme nárok na dočasný důchod (viz výše) a zároveň

  • pečujeme o nezaopatřené dítě
  • pečujeme o rodiče, kteří/rý s námi žijí/e v domácnosti
  • jsme plně invalidní
  • dosáhli jsme důchodový věk pro starobní důchod nebo aspoň důchodový věk pro vdovský důchod.

Důchodový věk pro trvalý vdovský - vdovecký důchod

Ten je o 4 roky nižší než důchodový věk muže stejného data narození nebo důchodového věku

Dodatečné splnění podmínky věku - oživení

Během prvního roku po úmrtí partnera můžeme mít dočasný - roční důchod, a pokud do dvou let od konce dočasného důchodu dosáhneme potřebného věku pro trvalý vdovský nebo vdovecký důchod, požádáme o "oživení důchodu".

Je třeba společné bydliště?

Společné bydliště manželů není podmínkou pro přiznání vdovského či vdoveckého důchodu.

Je třeba mít dlouholeté manželství?

Pokud jsme byli manželé, je jedno, jak dlouho, stačí, že manželství trvalo k datu úmrtí našeho partnera. Nemůžeme však mít důchod po druhovi nebo družce ani po registrovaném partnerovi nebo partnerce. A to ani v případě dlouhodobého soužití a společné výchovy dětí. Pozůstalostní důchod nám nenáleží ani tehdy, pokud jsme se rozvedli.

Výše vdovského - vdoveckého důchodu

Viz Výpočet pozůstalostního důchodu. Vdovský - vdovecký důchod je nižší, než jaký by pobíral zesnulý partner. Základní výměra je sice stejná jako u ostatních druhů důchodů, procentní výměra pozůstalostního důchodu je ale poloviční. Blíže viz Výpočet starobního důchodu.

Souběh důchodů

Pokud v době, kdy ovdovíme, pobíráme vlastní starobní nebo invalidní důchod, dojde k souběhu důchodů a náleží nám v plné výši vyšší důchod. Z nižšího důchodu nám zároveň náleží polovina procentní výměry. Postupuje se tak, že se porovná výše důchodu, který pobíráme, a již vyměřený pozůstalostní důchod, který činí polovinu procentní výměry důchodu zemřelého. Nižší z důchodů nám náleží z jedné poloviny, vyšší zůstává beze změny. Základní výměra nám náleží jen jednou.

Když nárok na pozůstalostní důchod zanikne

K obnovení vdovského či vdoveckého důchodu může dojít, pokud splníme některou z podmínek pro jeho přiznání do dvou roků po předchozím zániku nároku na vdovský či vdovecký důchod. Nedochází k tomu ale automaticky, musíme si požádat na místně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ.

Žádost o vdovský důchod

O pozůstalostní důchod je třeba žádat, o trvalý, roční i o případné oživení. 

Zpětná výplata důchodu

Důchod může být vyplacen maximálně pět let zpětně.

Můžeme si vydělávat 

Pobírání vdovského nebo vdoveckého důchodu nijak neomezuje druh naší výdělečné činnosti ani výši našeho příjmu.

Konec nároku na důchod

Nárok na důchod končí, jestliže se znovu vdáme nebo oženíme, a to dnem uzavření nového manželství. Tuto skutečnost musíme do 8 dnů nahlásit ČSSZ. Pokud tak neučiníme, dopustíme se podvodu a neoprávněného čerpání dávky. Pokud po uzavření nového sňatku znovu ovdovíme, může nám vzniknout nárok na vdovský důchod po druhém manželovi či manželce.

Aktualizováno 15.02.2024   Našli jste chybu?

Reklama

Důchody-důchodci.cz | Kontakt