logo

Dále vizte

Úřady OSSZ, ČSSZ

Obsah rubriky

Vdovský důchod nárok

Vdovský důchod výpočet

Sirotčí důchod

Žádost o pozůstalostní důchod

Reklama

Přemýšlíte o nějakém přivýdělku? Zkuste si jednoduše udělat vlastní internetový obchůdek s produktem, který je vám blízký. Bude vás to bavit do konce života, je to lepší než počítačové hry. Budete pak potřebovat návod, jak začít jako OSVČ, ale s tím můžete počkat až než prvně něco prodáte.  

Důchod sirotčí - nárok

Nárok na sirotčí důchod

Na sirotčí důchod má nárok nezaopatřené dítě, kterému zemřel jeho rodič, osvojitel/ka nebo člověk, který se o dítě staral (např. opatrovník, pěstoun) a který pobíral starobní nebo invalidní důchod nebo ke dni úmrtí splňoval podmínku pro nárok na starobní nebo invalidní důchod.

Nárok na sirotčí důchod má dítě po každém z rodičů.

Výpočet sirotčího důchodu

Základní výměra sirotčího důchodu je stejná jako u starobního důchodu.

Procentní výměra je 40 % procentní výměry starobního nebo plného invalidního důchodu, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti, nebo 40 % procentní výměry částečného invalidního důchodu po poživateli tohoto důchodu, který ke dni smrti nesplňoval podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na plný invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod. Blíže viz § 53 zákona 155/1995 o důchodovém pojištění.

Nezaopatřené dítě

Podle § 20 zákona 155/1995 je dítě nezaopatřené až do skončení povinné školní docházky, a dále, pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání. Nejdéle do 26. roku věku.

Dítě, které pobírá invalidní důchod pro třetí stupeň invalidity, se nepovažuje za nezaopatřené dítě a jeho nárok na sirotčí důchod zaniká.

Žádost o sirotčí důchod

Pokud je dítě nezletilé, uplatňuje žádost o sirotčí důchod žijící rodič nebo opatrovník dítěte. Zletilé dítě uplatní žádost samo.

Žádost se sepíše na příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení.

K žádosti o sirotčí důchod je třeba přiložit doklady zemřelého:

  • občanský průkaz zemřelé/ho
  • oddací list
  • úmrtní list

Pokud zemřelý/á ještě nepobíral/a starobní nebo invalidní důchod, je třeba předložit i doklady, které se přikládají pro žádost o starobní či invalidní důchod.

Aktualizováno 12.05.2014   Našli jste chybu?

Reklama

Důchody-důchodci.cz | Kontakt