logo

Dále vizte

Žádost o důchod

Obsah rubriky

Vdovský důchod nárok

Vdovský důchod výpočet

Sirotčí důchod

Žádost o pozůstalostní důchod

Reklama

Přemýšlíte o nějakém přivýdělku? Zkuste si jednoduše udělat vlastní internetový obchůdek s produktem, který je vám blízký. Bude vás to bavit do konce života, je to lepší než počítačové hry. Budete pak potřebovat návod, jak začít jako OSVČ, ale s tím můžete počkat až než prvně něco prodáte.  

Žádost o důchod vdovský, sirotčí

Žádost

Vdovský, vdovecký ani sirotčí důchod nedostaneme automaticky, o důchod musíme požádat.

Žádost o vdovský/vdovecký důchod

Doklady, které je třeba předložit k žádosti o vdovský nebo vdovecký důchod, pokud již zemřelá osoba pobírala důchod:

  • občanský průkaz (cizinec pas či povolení k pobytu)
  • úmrtní list zesnulého
  • oddací list

Pokud osoba, po které žádáme o pozůstalostní důchod, dosud nepobírala vlastní důchod, předložíme také veškeré doklady týkající se zesnulé/ho, které se předkládají k žádosti o starobní důchod.

Žádost o sirotčí důchod

Doklady, které je třeba předložit k žádosti o sirotčí důchod, pokud již zemřelá osoba pobírala důchod:

  • občanský průkaz (cizinec pas či povolení k pobytu)
  • úmrtní list zesnulého
  • rodné listy dětí

Pokud osoba, po které žádáme o sirotčí důchod, dosud nepobírala vlastní důchod, předložíme veškeré doklady týkající se zesnulé/ho, které se předkládají k žádosti o starobní důchod.

Formulář žádosti o důchod

Formuláře dostaneme na místně příslušné správě sociálního zabezpečení. Tam žádost také vyplníme a doložíme.

Nárok se nepromlčuje

Pokud požádáme později než nám vznikl na důchod nárok, nevadí. Nárok se nepromlčuje.

Rozhodnutí o důchodu

O žádosti o důchod rozhodne ČSSZ - Česká správa sociálního zabezpečení. Délka vyřízení žádosti závisí na tom, zda bude mít v evidenci všechny podklady.

Aktualizováno 3.06.2013   Našli jste chybu?

Reklama

Důchody-důchodci.cz | Kontakt