logo

Důchody aktuálně, rok 2023

Kdy odejít do důchodu, poradna, informace o důchodech. 

Aktualizované články:

* Důchod a práce

* Přerušený předčasný důchod

* Předčasný důchod

Důchody - přehled:

Starobní důchod

Pro řádný starobní důchod musíme splnit dvě podmínky: důchodový věk a dobu pojištění. Výpočet provede za nás Důchodová kalkulačka

Předčasný důchod

Předčasný důchod je dostupný maximálně 3 roky před řádným starobním důchodem. Takový důchod je sice trvale krácený, i tak se ale zřejmě vyplatí. Přivydělat si můžeme jen omezeně.

Předdůchod

Předdůchod nejde ze státních peněz, musíme mít na něj nejprve sami naspořeno penzijním spořením. Čerpat jej můžeme začít nejdříve pět let před důchodovým věkem muže (stejně starého jako jsme my). V předdůchodu si můžeme vydělávat bez omezení, řádný státní důchod se nám nekrátí.

Invalidní důchod

Na invalidní důchod máme nárok, tehdy, když jsme invalidní a zároveň máme potřebnou dobu pojištění, invalidita má 3 stupně. V invalidním důchodu si můžeme vydělávát bez omezení, jen s ohledem na nižší pracovní schopnost. 

Vdovský/vdovecký důchod

vdovský či vdovecký důchod můžeme požádat po smrti manžela nebo manželky, pokud splňujeme podmínky pro jeho přiznání.

Sirotčí důchod

O sirotčí důchod může požádat nezaopatřené dítě, jemuž zemřel rodič, osvojitel nebo člověk, který se o něj staral, a který byl ve starobním nebo invalidním důchodu.

Odpovědi na dotazy:

O kolik se zvýší důchody:

Valorizace - zvýšení důchodů probíhá pravidelně každý rok.

Kdy můžu do řádného starobního důchodu?

Do řádného důchodu můžete odejít, pokud máte věk pro odchod do důchodu a dostatek odpracované doby.

Jak se liší předdůchod a předčasný důchod?

Předčasný důchod vám platí stát, předdůchod jde z vašich peněz, které musíte mít předem naspořené v penzijním spoření

Můžu být v předčasném důchodu zaměstnaný?

V předčasném důchodu si můžete jen přivydělávat. Výdělek může být jen takový, aby nezakládal účast na důchodovém zabezpečení. To znamená, že můžete pracovat na Dohody o pracovní činnosti do 4 tisíc Kč za měsíc a na Dohody o provedení práce do 10 tisíc Kč za měsíc. Klidně u několika zaměstnavatelů.

Chybí mi dostatečná doba pojištění...

Abyste mohl požádat o důchod, můžete potřebnou dobu pojištění dobrovolně doplatit, viz dobrovolné důchodové pojištěním.

Mám nárok na invalidní důchod?

Pokud jste invalidní a máte dostatek odpracovaných let, máte nárok na invalidní důchod.

Může být závěť psaná vlastní rukou?

Ano, může. Vzor závěti viz Závěť, vzorDůchody-důchodci.cz | Kontakt