logo

Informativní list důchodového pojištění

Informativní osobní list důchodového pojištění - IOLDP

List obsahuje přehled a souhrn naší doby důchodového pojištění včetně náhradních dob, které jsou uloženy v evidenci úřadu ČSSZ. Za dobu od roku 1986 obsahuje také přehled vyměřovacích základů a vyloučených dob. Najdeme zde tedy vše potřebné k určení nároku na důchod a jeho výpočet.

Aplikace pro online žádost

Úplně nejjednodušeji požádáme pomocí online služby úřadu Žádost o informativní osobní list důchodového pojištění  viz eportal.cssz.cz/web/portal/-/sluzby/zadost-o-informativni-osobni-list-duchodoveho-pojisteni.

Žádost jinak než aplikací

O list požádáme písemně na adresu: ústředí ČSSZ, odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5. List bychom měli dostat do 90 dnů po žádosti.  Žádost musí obsahovat rodné číslo žadatele, jméno, příjmení, rodné příjmení a adresu nebo ID datové schránky.

Máme-li elektronický podpis, pošleme žádost na posta@cssz.cz.

Máme-li datovou schránku, pošleme žádost na adresu datové schránky ČSSZ ID: 49kaiq3 nebo použít tento tiskopis.

Maximálně jednou ročně

Na zaslání listu máme nárok jednou za kalendářní rok.

Když něco v listu chybí

Pokud se v listu neobjevila některá naše doba zaměstnání, měli bychom se obrátit na svého tehdejšího zaměstnavatele, upozornit ho, že pravděpodobně nesplnil své zákonné povinnosti v oblasti evidenčních listů a požádat jej o zaslání evidenčního listu ČSSZ.

Pokud s námi zaměstnavatel třeba odmítá spolupracovat nebo již neexistuje, obrátíme se na OSSZ podle místa útvaru zaměstnavatele, ve kterém vede nebo vedl evidenci mezd. OSSZ by měla už sama zjednat nápravu. OSSZ nám rovněž může zjistit adresu archivu u zaniklých zaměstnavatelů, případně nám poradit, jakým dalším způsobem můžeme chybějící dobu zaměstnání prokázat.

Chybějící dobu zaměstnání či studia můžeme dále prokázat například čestným prohlášením svým a dvou svědků, dodatečným potvrzením zaměstnavatele nebo obecního úřadu, vysvědčením, vojenskou knížkou a podobně.

Když máme krátkou dobu pojištění

Z údajů Informativního listu odvodíme, zda již máme dostatečnou dobu pojištění pro vznik nároku na důchod.

Když nám ještě nějaká doba do nároku na důchod chybí a přitom tam máme zahrnuty všechny doby pojištění i náhradních doby pojištění, které nám během života vznikly, můžeme si účast na důchodovém pojištění doplnit třeba dobrovolným důchodovým pojištěním.

Z čeho se skládá informativní list důchodového zabezpečení

List je přehledem dob důchodového pojištění, ať už jsme byli zaměstnání nebo vykonávali samostatnou výdělečnou činnost (dříve OSVČ), které má ve své evidenci ČSSZ. Dobu pojištění zaměstnanců dává do evidence ČSSZ zaměstnavatel formou evidenčních listů. Dobu pojištění OSVČ tam zasílá příslušná OSSZ. List IOLDP obsahuje i některé náhradní doby pojištění, např. dobu studia, vojenské služby, vedení v evidenci úřadu práce. Od roku 1986 obsahuje i přehled vyměřovacích základů, tedy hrubých výdělků a vyloučených dob, např. nemocenskou, peněžitou pomoc v mateřství, podporu při ošetřování člena rodiny. Nově list obsahuje i celkový počet neevidovaných dob (i celkový součet), které chybí mezi naším prvním a posledním nárokovým dokladem a ČSSZ o těchto dobách nemá v evidenci žádné doklady. Právě informace o neevidovaných dobách nás mohou včas upozornit na konkrétní chybějící doby pojištění a my je můžeme doplnit.

Aktualizováno 23.04.2023   Našli jste chybu?

Filtry na vodu

Reklama

Důchody-důchodci.cz | Kontakt