logo

Výplata důchodu do zahraničí

 Důchod do ciziny čtvrtletně

Do zahraničí se důchody vyplácejí většinou čtyřikrát ročně, vždy zpětně za čtvrtletí. Výplata se provádí na účet v zahraničí v měně daného státu nebo v jiné volně směnitelné měně, časový interval si můžeme i určit

Jednou ročně "Potvrzení o žití"

Abychom mohli dotat důchod do zahraničí, musíme nejméně jedenkrát ročně vyplnit a poslat na ČSSZ tiskopis „Potvrzení o žití“, s úředně ověřeným podpisem.

Důchod na konto i hotově?

Podle jiných informací můžeme český důchod dostávat i na adresu bydliště v cizině, nejen na bankovní účet v cizině.

Důchod na adresu v cizině - se provádí pozadu nejvýše v tříměsíčních lhůtách po předchozím zaslání tiskopisu „Potvrzení o žití“. Výplata probíhá vždy zpětně za příslušné čtvrtletí v březnu, červnu, září a prosinci. Nárok na výplatu se ověřuje 1x ročně tiskopisem „Potvrzení o žití“, který ČSSZ pošle v prosinci na adresu v cizině. Vyplněný a vlastnoručně podepsaný tiskopis vrátíme do 30 kalendářních dnů od doručení. Svůj podpis úředně ověříme např. na místním úřadu, u notáře nebo na českém zastupitelském úřadu.

Důchod na účet u banky v cizině - v žádosti o výplatu na účet sdělíme číslo účtu v mezinárodní struktuře IBAN a BIC kód banky pro SWIFT. Důchod nám bude vyplacen vždy až na základě zaslaného „Potvrzení o žití“ a to za zpětnou dobu a pouze do konce měsíce, v němž jsme „Potvrzení o žití“ vyplnili, opatřili datem a vlastnoručním podpisem, úředně ověřeným. „Potvrzení o žití“ předkládáme z vlastního podnětu a v časových intervalech, které si sami určíme. Četnost zasílání není omezena a akceptuje se čtvrtletní, půlroční nebo i jiný interval, doporučuje se alespoň 1x ročně.

Aktualizováno 4.05.2014   Vytisknout   Našli jste chybu?

Reklama

Důchody-důchodci.cz | Kontakt