logo

Dále vizte

Zahraniční důchod z EUČesko-slovenský důchod

Obsah rubriky

Nárok na starobní důchod

Důchodový věk

Doba pojištění

Náhradní doby

Výpočet důchodu

Vyměřovací zákl.,redukční hranice

Rozhodné období

Důchodová kalkulačka

Valorizace 2024

Důchod OSVČ

Výchovné

Reforma

Informativní list

Žádost o důchod

Souběh důchodu a výdělku

Zvýšení důchodu

Základní výměra

Dobrovolné pojištění

Vyloučené doby

Evidenční list

Důchod do ciziny

Zahraniční důchod z EU

Česko-slovenský důchod

Reklama

Přemýšlíte o nějakém přivýdělku? Zkuste si jednoduše udělat vlastní internetový obchůdek s produktem, který je vám blízký. Bude vás to bavit do konce života, je to lepší než počítačové hry. Budete pak potřebovat návod, jak začít jako OSVČ, ale s tím můžete počkat až než prvně něco prodáte.  

Výplata důchodu do zahraničí

 Důchod do ciziny čtvrtletně

Do zahraničí se důchody vyplácejí většinou čtyřikrát ročně, vždy zpětně za čtvrtletí. Výplata se provádí na účet v zahraničí v měně daného státu nebo v jiné volně směnitelné měně, časový interval si můžeme i určit

Jednou ročně "Potvrzení o žití"

Abychom mohli dotat důchod do zahraničí, musíme nejméně jedenkrát ročně vyplnit a poslat na ČSSZ tiskopis „Potvrzení o žití“, s úředně ověřeným podpisem.

Důchod na konto i hotově?

Podle jiných informací můžeme český důchod dostávat i na adresu bydliště v cizině, nejen na bankovní účet v cizině.

Důchod na adresu v cizině - se provádí pozadu nejvýše v tříměsíčních lhůtách po předchozím zaslání tiskopisu „Potvrzení o žití“. Výplata probíhá vždy zpětně za příslušné čtvrtletí v březnu, červnu, září a prosinci. Nárok na výplatu se ověřuje 1x ročně tiskopisem „Potvrzení o žití“, který ČSSZ pošle v prosinci na adresu v cizině. Vyplněný a vlastnoručně podepsaný tiskopis vrátíme do 30 kalendářních dnů od doručení. Svůj podpis úředně ověříme např. na místním úřadu, u notáře nebo na českém zastupitelském úřadu.

Důchod na účet u banky v cizině - v žádosti o výplatu na účet sdělíme číslo účtu v mezinárodní struktuře IBAN a BIC kód banky pro SWIFT. Důchod nám bude vyplacen vždy až na základě zaslaného „Potvrzení o žití“ a to za zpětnou dobu a pouze do konce měsíce, v němž jsme „Potvrzení o žití“ vyplnili, opatřili datem a vlastnoručním podpisem, úředně ověřeným. „Potvrzení o žití“ předkládáme z vlastního podnětu a v časových intervalech, které si sami určíme. Četnost zasílání není omezena a akceptuje se čtvrtletní, půlroční nebo i jiný interval, doporučuje se alespoň 1x ročně.

Aktualizováno 4.05.2014   Našli jste chybu?

Reklama

Důchody-důchodci.cz | Kontakt