logo

Dále vizte

Doba pojištěníInformativní listÚřady OSSZ, ČSSZ

Obsah rubriky

Nárok na starobní důchod

Důchodový věk

Doba pojištění

Náhradní doby

Výpočet důchodu

Vyměřovací zákl.,redukční hranice

Rozhodné období

Důchodová kalkulačka

Valorizace 2024

Důchod OSVČ

Výchovné

Reforma

Informativní list

Žádost o důchod

Souběh důchodu a výdělku

Zvýšení důchodu

Základní výměra

Dobrovolné pojištění

Vyloučené doby

Evidenční list

Důchod do ciziny

Zahraniční důchod z EU

Česko-slovenský důchod

Reklama

Přemýšlíte o nějakém přivýdělku? Zkuste si jednoduše udělat vlastní internetový obchůdek s produktem, který je vám blízký. Bude vás to bavit do konce života, je to lepší než počítačové hry. Budete pak potřebovat návod, jak začít jako OSVČ, ale s tím můžete počkat až než prvně něco prodáte.  

Evidenční list důchodového pojištění

ELDP píše zaměstnavatel

Evidenční list důchodového pojištění (ELDP) vyplňuje zaměstnavatel každému svému zaměstnanci, který byl účasten na důchodovém pojištění. To znamená, že jej nevyplňuje zaměstnancům na Dohodu o provedení práce nebo zaměstancům na Dohodu o pracovní činnosti s výdělkem pod 2500 Kč měsíčně.

Pomocí ELDP sděluje zaměstnavatel správě sociálního zabezpečení údaje o době pojištění, vyměřovacích základech a vyloučených dobách svých zaměstnanců.

ELDP podepisujeme

ELDP se vyhotovuje zvlášť za každý kalendářní rok a zaměstnavatel jej dá zaměstnanci vždy podepsat. Svým podpisem stvrzuje zaměstnanec svůj souhlas s vykázanými údaji. Jeden stejnopis od zaměstnavatele dostává zaměstnanec k založení.

ELDP je podkladem pro důchod

Všechny ELDP se průběžně shromažďují v databance ČSSZ. Ta z nich zjišťuje, zda máme nárok na důchod (zda je naše doba pojištění dostatečná) a výšku našeho výdělku.

Údaje z ELDP jsou také podkladem pro Informativní osobní list důchodového pojištění, o který můžeme jednou ročně požádat.

Aktualizováno 15.06.2013   Našli jste chybu?

Reklama

Důchody-důchodci.cz | Kontakt