logo

Evidenční list důchodového pojištění

ELDP píše zaměstnavatel

Evidenční list důchodového pojištění (ELDP) vyplňuje zaměstnavatel každému svému zaměstnanci, který byl účasten na důchodovém pojištění. To znamená, že jej nevyplňuje zaměstnancům na Dohodu o provedení práce nebo zaměstancům na Dohodu o pracovní činnosti s výdělkem pod 2500 Kč měsíčně.

Pomocí ELDP sděluje zaměstnavatel správě sociálního zabezpečení údaje o době pojištění, vyměřovacích základech a vyloučených dobách svých zaměstnanců.

ELDP podepisujeme

ELDP se vyhotovuje zvlášť za každý kalendářní rok a zaměstnavatel jej dá zaměstnanci vždy podepsat. Svým podpisem stvrzuje zaměstnanec svůj souhlas s vykázanými údaji. Jeden stejnopis od zaměstnavatele dostává zaměstnanec k založení.

ELDP je podkladem pro důchod

Všechny ELDP se průběžně shromažďují v databance ČSSZ. Ta z nich zjišťuje, zda máme nárok na důchod (zda je naše doba pojištění dostatečná) a výšku našeho výdělku.

Údaje z ELDP jsou také podkladem pro Informativní osobní list důchodového pojištění, o který můžeme jednou ročně požádat.

Aktualizováno 15.06.2013   Vytisknout   Našli jste chybu?

Reklama

Důchody-důchodci.cz | Kontakt