logo

Vyloučené doby pro důchod

Vyločená doba - co je to

Vyloučené doby jsou například doba dočasné pracovní neschopnosti, doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, doba studia po dobu prvních 6 let po dosažení věku 18 let (to platí jen pro období do 31. 12. 2010), doba, po kterou je uchazeč o zaměstnání v evidenci úřadu práce a podobně. Jsou to zpravidla náhradní doby pojištění.

Vyloučené doby důchod zvýší

Pokud vyloučené doby zasahují do rozhodného období, ze kterého se zjišťují výdělky pro výpočet důchodu, musí se z tohoto období vyloučit. To je pro výši důchodu pozitivní, nesníží se totiž průměr výdělků, z nichž se výše důchodu počítá, viz výpočet důchodu.

OSVČ může použít vyloučené doby

Pokud jsme se živili jako OSVČ, můžeme požádat, aby doby, např. nemoc, pobírání invalidního důchodu III. stupně aj., které jsou uvedeny v §16 odst. 4 zákona o důchodovém pojištění, byly v daném kalendářním roce považovány za vyloučené. Vyměřovací základ za daný kalendářní rok se tak stanoví v alikvotní výši k počtu dnů sníženému o vyloučenou dobu, ale osobní vyměřovací základ pro výpočet důchodu, jež se počítá ze všech ročních vyměřovacích základů v rozhodném období, budeme mít vyšší než bez vyloučení "slabých" dob.

Výpočet navíc ovlivní i počet dnů v celém rozhodném období a to může pozitivně ovlivnit výši našeho osobního vyměřovacího základu v těch letech, ve kterých máme roční vyměřovací základ výrazně nižší než v letech ostatních. Např. když jsme v daném roce byli 6 měsíců nemocní a náš roční vyměřovací základ je zhruba o polovinu nižší než v letech předchozích a následujících, je vyloučení doby nemoci výhodné.

Aktualizováno 11.02.2023   Našli jste chybu?

Reklama

Důchody-důchodci.cz | Kontakt