logo

Odpracovaná doba pojištění pro důchod

Odpracovaná doba pro důchod

Doba pojištění je doba, po kterou jsme pracovali (ať už jako zaměstnanci nebo OSVČ) a přitom platili důchodové pojištění. Abychom mohli odejít do důchodu, musíme mít odpracovaný určitý počet let, tedy mít určitou dobu pojištění. Doba pojištění  je jedna z podmínek pro nárok na odchod do důchodu. Druhá podmínka je důchodový věk.

Informace o době pojištění

Jednou ročně můžeme požádat ČSSZ, aby nám zaslala informativní osobní list důchodového pojištění.

Kolik musíme mít odpracováno pro nárok na důchod

Dobu pojištění musíme mít odpracovanou nejméně 35 let, včetně náhradních dob. Nebo aspoň 30 let doby pojištění bez náhradních dob.

Když chybí doba pojištění

Pokud nemáme dostatečně dlouhou dobu pojištění, vznikne nám nárok na starobní důchod i tehdy, pokud máme dobu pojištění

  • alespoň 20 let včetně náhradních dob nebo
  • alespoň 15 let bez náhradních dob

V takovém případě však důchod obdržíme později, než je náš důchodový věk. Až tehdy, když dosáhneme věku o 5 let vyššího, než je důchodový věk muže narozeného ve stejném roce. Toto pravidlo platí stejně pro muže i ženy.

Jestliže nesplňujeme ani tuto podmínku, máme nárok na důchod také tehdy, jestliže je nám aspoň 65 let a máme nárok na invalidní důchod.

Co se počítá do doby pojištění

Doba pojištění je součet všech dnů, po které jsme byli zaměstnáni včetně dovolených. Do doby pojištění se nepočítají  dny mezi datem závěrečného vysvědčení a datem nástupu do zaměstnání, dny mezi ukončením vojenské prezenční služby a nástupem do zaměstnání a mezery mezi jednotlivými zaměstnáními.

U zaměstnanců, ať už na pracovní smlouvu nebo "na dohodu", se započítává zaměstnání na území České republiky, pokud zaměstnání trvalo nebo mělo trvat aspoň 15 kalendářních dnů a sjednaná částka příjmu z tohoto zaměstnání byla aspoň stanovené minimum (to se během doby mění, pohybuje se kolem 3 tisíc Kč měsíčně). Rozsah pracovního úvazku přitom není podstatný.

Vedle toho se do doby pojištění plně nebo z části počítají i náhradní doby pojištění.

Za určitých podmínek se do doby pojištění započítává i práce v cizině.

Jak doplnit dobu pojištění

Dobu pojištění si můžeme doplnit výdělečnou činností, ať už je to zaměstnání nebo samostatná výdělečná činnost. V omezené míře si můžeme doplatit dobrovolné důchodové pojištění.

Aktualizováno 11.03.2023   Vytisknout   Našli jste chybu?

Reklama

Důchody-důchodci.cz | Kontakt