logo

Odpracované roky na důchod 2024

Doba důchodového pojištění

Doba pojištění je doba, která se nám započítává do nároku na důchod. Je to doba, které potřebujeme dosáhnout, abychom měli nárok na starobní důchod.

Do doby pojištění patří

  • odpracované roky, tedy doba, po kterou jsme pracovali (ať už jako zaměstnanci nebo OSVČ). Počítá se jen ten výdělek, ze kterého bylo odváděno sociální pojištění (inak řečeno důchodoé pojištění)
  • plus náhradní doby pojištění

Kolik odpracovaných let potřebujeme, jakou dobu pojištění

Abychom mohli odejít do důchodu, musíme mít alespoň určitou dobu pojištění. Tedy odpracovaný alespoň určitý počet roků, doplněné o náhradní doby.

Doba pojištění je tedy jedna z podmínek pro nárok na odchod do důchodu. (Druhá podmínka pro získání důchodu je důchodový věk.)

Celkově tedy musíme mít 

  • aspoň 30 let odpracované
  • nebo aspoň 35 let odpracované + náhradní doby

Co se počítá do odpracovaných let

Do doby pojištění se počítá součet všech dnů, po které jsme byli zaměstnáni včetně dovolených. Do doby pojištění se nepočítají  dny mezi datem závěrečného vysvědčení a datem nástupu do zaměstnání, dny mezi ukončením vojenské prezenční služby a nástupem do zaměstnání a mezery mezi jednotlivými zaměstnáními.

U zaměstnanců, ať už na pracovní smlouvu nebo "na dohodu", se započítává zaměstnání na území České republiky, pokud zaměstnání trvalo nebo mělo trvat aspoň 15 kalendářních dnů a sjednaná částka příjmu z tohoto zaměstnání byla aspoň stanovené minimum, ze kterého se už odvádí sociální pojištění (to se během let mění, pohybuje se kolem 3-4 tisíc Kč měsíčně). 

Za určitých podmínek se do doby pojištění započítává i práce v cizině.

Informace o době pojištění

Jednou ročně můžeme požádat ČSSZ, aby nám zaslala informativní osobní list důchodového pojištění.

Když chybí odpracované roky, do důchodu později

Pokud nemáme dostatečně dlouhou dobu pojištění, vznikne nám nárok na starobní důchod také. Ale důchod obdržíme později, než je náš důchodový věk. Až tehdy, když dosáhneme věku o 5 let vyššího, než je důchodový věk muže narozeného ve stejném roce jako my. Toto pravidlo platí stejně pro muže i ženy.

Jestliže nesplňujeme ani tuto podmínku, máme nárok na důchod také tehdy, jestliže je nám aspoň 65 let a máme nárok na invalidní důchod.

Jak doplnit dobu pojištění

Dobu pojištění si můžeme doplnit výdělečnou činností, ať už je to zaměstnání nebo samostatná výdělečná činnost. V omezené míře si můžeme doplatit dobrovolné důchodové pojištění.

Aktualizováno 11.01.2024   Našli jste chybu?

Reklama

Důchody-důchodci.cz | Kontakt