logo

Souběh důchod a práce

Zaměstnání i podnikání

Pokud bereme řádný starobní důchod, můžeme bez omezení pracovat i podnikat. To je výhoda proti předčasnému důchodu, kdy je možnost výdělku omezená.

Důchod a zaměstnání

Když začneme brát starobní důchod, měli bychom to sdělit zaměstnavateli. Na výzvu zaměstnavatele tak učinit musíme.

Pokud pokračujeme u stejného zaměstnavatele jako zaměstnanec, pracovní smlouva běží dál, pracovní poměr nekončí. Dovolená se nám nepřepočítává ani nekrátí. Pokud bychom chtěli skončit, tak standardně, jako kterýkoliv jiný zaměstnanec (např. výpovědí či dohodou). Smlouvu můžeme mít na dobu určitou i neurčitou.

Důchod a podnikání, OSVČ

Pokud při důchodu podnikáme nebo vykonáváme jinou samostatně výdělečnou činnost, jsme OSVČ vykonávající činnost vedlejší. Povinnost platit sociální pojištění platí až od určité výše ročního zisku (blíže viz činnost vedlejší).

Zvýšení důchodu

Pokud máme ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti takový příjem, který zakládá účast na důchodovém pojištění (to znamená, že z výdělku je třeba platit sociální pojištění), můžeme požádat o zvýšení důchodu.

Přivýdělky bez zvýšení důchodu

Ve starobním důchodu si můžeme také přivydělávat v menším rozsahu, to znamená, že z těchto příjmů se neodvádí sociální pojištění. Tyto malé nebo časově omezené výdělky nám však neumožní zvýšení důchodu.

Aktualizováno 14.09.2023   Našli jste chybu?

Reklama

Důchody-důchodci.cz | Kontakt