logo
Vlastní vyhledávání

Rozhodné období pro starobní důchod

Rozhodná doba pro výpočet důchodu

Rozhodné období je doba, ze které se nám počítají příjmy pro výpočet důchodu, viz vyměřovací základ.

Rozhodné období

Od roku 2016 rozhodné období začíná kalendářním rokem bezprostředně následujícím po roce, v němž jsme dosáhli 18 let věku.

Rozhodné období končí kalendářním rokem bezprostředně předcházejícím roku přiznání důchodu.

Roky před rokem 1986

Do rozhodného období se nezahrnují roky před rokem 1986. Výši důchodu neovlivní výdělky získané před rokem 1986, doba pojištění získaná před tím rokem však ano.

Důchody přiznané do roku 2016

Do roku 2016 se jako rozhodné období bralo období od roku 1986 do roku bezprostředně předcházejícímu roku přiznání důchodu.

Aktualizováno 24.03.2016   Vytisknout   Našli jste chybu?

Reklama

Nejoblíbenější

Reklama

Důchody-důchodci.cz | Kontakt