logo

Rozhodné období pro starobní důchod

Rozhodná doba pro výpočet důchodu

Rozhodné období je doba, ze které se nám počítají příjmy pro výpočet důchodu, viz vyměřovací základ.

Rozhodné období

Rozhodné období začíná kalendářním rokem bezprostředně následujícím po roce, v němž jsme dosáhli 18 let věku.

Rozhodné období končí kalendářním rokem bezprostředně předcházejícím roku přiznání důchodu.

(Takto je to nastavené od roku 2016.)

Odpracované roky před rokem 1986

Do rozhodného období se nezahrnují roky před rokem 1986. Výdělky získané před rokem 1986 tedy výši důchodu neovlivní, doba pojištění ale výši důchodu ovlivní.

Reklama:

Důchody přiznané do roku 2016

Do roku 2016 se jako rozhodné období bralo období od roku 1986 do roku bezprostředně předcházejícímu roku přiznání důchodu.

Aktualizováno 27.11.2019   Našli jste chybu?

Reklama

Důchody-důchodci.cz | Kontakt