logo

Dále vizte

Spoření 2024Důchod a výdělek - obsah sekcePenzijní připojištění, spořeníPředdůchod x předčasný důchodPředdůchodový věkPředčasný důchod

Obsah rubriky

Předdůchod

Předdůchodový věk

Penzijní připojištění, spoření

Transformované staré fondy

Účastnické nové fondy

Předdůchod x předčasný důchod

Reklama

Přemýšlíte o nějakém přivýdělku? Zkuste si jednoduše na webnodu udělat internetový obchůdek s produktem, který je vám blízký. Bude vás to bavit, je to lepší než počítačové hry.

Teprve až něco prvně prodáte, budete potřebovat návod jak začít jako OSVČ.

Předdůchod

Předdůchod není předčasný důchod

Předdůchod je něco jiného než předčasný důchod. Na předdůchod si musíme nejprve sami naspořit na své doplňkové penzijní spoření (dříve se to jmenovalo penzijní připojištění). 

Srovnání předdůchod a předčasný důchod

Viz Předdůchod x předčasný důchod srovnání

Kdy do předdůchodu

Doba, kdy smíme odejít do předdůchodu, není stejná jako při odchodu do předčasného důchodum, řídí se vlastními pravidly. 

Předdůchod smí trvat minimálně dva roky a maximálně pět let. Můžeme jej začít pobírat, i když nám do důchodu zbývá kratší doba, než dva roky, ale musí nám být i tak vyplácen minimálně dva roky.

Muži i ženy mohou odejít do předdůchodu o dva až pět let před tím, než dosáhnou důchodový věk muže. Protože ženy mají dosud odlišné podmínky pro odchod do důchodu, tak pokud jsme žena, můžeme odejít do předdůchodu zhruba jen o dva až tři roky před naším nárokem na starobní důchod, viz následující tabulka.

Předdůchodový věk - tabulka

V kolika letech můžeme jít do předdůchodu viz tabulka Předdůchodový věk.

Výše předdůchodu

Měsíční splátka předdůchodu musí činit minimálně 30 procent průměrné mzdy, která platila v roce před započetím předdůchodu. (Minimálně 30 procent průměrné mzdy za 1. až 3.čtvrletí dle vyhlášky MPSV zveřejněné v roce předcházejícím tomu, v němž nám předdůchod započal.)

Výše splátek nesmí klesat. 

Předdůchod musí trvat 2 až 5 let

Doba výplaty předdůchodu musí činit minimálně 2 roky.

Kolik musíme naspořit

Abychom mohli začít čerpat předdůchod, musíme mít na svém doplňkovém penzijním spoření takovou částku, která pokryje celý náš předdůchod. Přitom výplata nesmí být pozastavena ani přerušena a výše splátek nesmí klesat.

Pokud nemáme naspořenou celou částku, můžeme doplnit chybějící zbytek peněz jednorázovým vkladem před začátkem předdůchodu.

Máme-li peníze v transformovaném fondu podle staré smlouvy, převedeme je nejdříve do účastnického fondu.

Spořit aspoň 5 let

Abychom mohli začít čerpat předdůchod, musíme si spořit minimálně 5 let, ať už podle starých či nových pravidel, viz penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření.

V předdůchodu můžeme pracovat i podnikat

Po dobu pobírání předdůchodu můžeme zcela bez omezení vydělávat.

Nezkrátí se nám tolik starobní důchod

Výhodou je, že doba předdůchodu se nepočítá do doby pojištění pro starobní důchod, takže krácení řádného důchodu nebude tak velké, jako kdybychom odešli do předčasného důchodu, viz Předdůchod versus předčasný důchod. Doba předdůchodu se považuje za vyloučenou dobu a průměr výdělků pro výpočet důchodu se proto nerozmělní. Je to jako u dočasné pracovní neschopnosti.

Pokud ale během předdůchodu vyděláváme a naše výdělečná činnost zakládá účast na důchodovém pojištění, má přednost dosažený příjem a o vyloučenou dobu se nejedná. Ledaže bychom výslovně požádali, aby nebylo přihlíženo k dosaženému příjmu a doba předdůchodu byla považována za vyloučenou dobu. Takovou žádost můžeme učinit buď při sepsání žádosti o starobní důchod nebo do 30 dnů od doručení rozhodnutí o přiznání starobního důchodu. Předem se nedá říct, zda je výhodnější dobu předdůchodu vyloučit nebo započítat.

V předdůchodu můžeme uspořit zdravotní pojištění

Výhodou předdůchodu může být to, že zdravotní pojištění za nás platí i stát, čímž můžeme uspořit.

1) když nemáme žádné zdanitelné příjmy, například pracujeme na Dohodu bez odvodu zdravotního pojištění nebo nevyděláváme vůbec

2) když podnikáme, takže z našeho zisku sice platíme zdravotní pojištění, ale neplatí pro nás povinné "minimální zálohy", takže máme-li nízký nebo průměrný zisku, uspoříme na zdravotním pojištění. 

V předdůchodu můžeme podnikat

V předdůchodu můžeme bez omezení podnikat, viz Důchod a OSVČ

Ukončení předdůchodu

S předdůchodem můžeme skončit podle svého uvážení, nejdříve však tři roky před tím, než dosáhneme důchodový věk - tedy v momentě, kdy máme nárok na předčasný důchod. Předčasný důchod je ale trvale krácený, takže pokud máme naspořeno dost peněz, může být výhodnější pobírat předdůchod až do řádného starobního důchodu (možná ale ne, musí se to spočítat konkrétně).

Aktualizováno 9.01.2024   Našli jste chybu?

Reklama

Důchody-důchodci.cz | Kontakt