logo
Vlastní vyhledávání

Dále vizte

Důchod a výdělek - obsah sekcePenzijní připojištění, spořeníPředdůchod x předčasný důchodPředdůchodový věkPředčasný důchod

Obsah rubriky

Předdůchod

Předdůchodový věk

Penzijní připojištění, spoření

Transformované staré fondy

Účastnické nové fondy

Předdůchod x předčasný důchod

Reklama

Předdůchod

Předdůchod není předčasný důchod

Předdůchod není státní předčasný důchod. Na předdůchod si musíme nejprve sami naspořit na své doplňkové penzijní spoření, dříve se to jmenovalo penzijní připojištění. 

Kdy do předdůchodu

Doba, kdy máme možnost odejít do předdůchodu, není stejná jako při odchodu do předčasného důchodum, řídí se vlastními pravidly. 

Předdůchod může trvat minimálně dva roky a maximálně pět let. Můžeme jej začít pobírat, i když nám do důchodu zbývá kratší doba, musí však být i tak vyplácen minimálně dva roky. Skončit s předdůchodem však můžeme nejdříve až dosáhneme vlastní důchodový věk snížený o 3 roky.

Muži i ženy mohou odejít do předdůchodu o dva až pět let před tím, než dosáhnou důchodový věk muže. Protože ženy mají dosud odlišné podmínky pro odchod do důchodu, tak pokud jsme žena, můžeme odejít do předdůchodu zhruba jen o dva až tři roky před naším nárokem na starobní důchod, viz následující tabulka.

Předdůchodový věk - tabulka

Viz tabulka Předdůchodový věk.

Výše předdůchodu

Měsíční splátka předdůchodu musí činit minimálně 30 procent průměrné mzdy za kalendářní rok předcházející tomu, v němž nám předdůchod započal. Penzijní společnost upřesnila, že měsíční splátka předdůchodu musí činit minimálně 30 procent průměrné mzdy za 1. až 3.čtvrletí dle vyhlášky MPSV zveřejněné v roce předcházejícím tomu, v němž nám předdůchod započal.

Výše splátek nesmí klesat. 

Vyplácení předdůchodu alespoň dva roky

Doba výplaty předdůchodu musí činit minimálně 2 roky.

Kolik musíme mít naspořeno

Abychom mohli začít čerpat předdůchod, musíme mít na svém doplňkovém penzijním spoření takovou částku, která pokryje celý náš předdůchod. Přitom výplata nesmí být pozastavena ani přerušena a výše splátek nesmí klesat.

Pokud nemáme naspořenou celou částku, můžeme doplnit chybějící zbytek peněz jednorázovým vkladem před začátkem předdůchodu.

Máme-li peníze ve transformovaném fondu podle staré smlouvy, převedeme je nejdříve do účastnického fondu.

Spořit aspoň 5 let

Abychom mohli začít čerpat předdůchod, musíme si spořit minimálně 5 let, ať už podle starých či nových pravidel, viz penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření.

Výhoda - pracovat i podnikat

Po dobu pobírání předdůchodu můžeme zcela bez omezení vydělávat, v předčasném důchodu je toto omezené, viz Předčasný důchod a přivýdělek.

Nezkrátí se nám tolik starobní důchod

Výhodou je, že doba předdůchodu se nepočítá do doby pojištění pro starobní důchod, takže krácení řádného důchodu nebude tak velké, jako kdybychom odešli do předčasného důchodu, viz Předdůchod versus předčasný důchod. Doba předdůchodu se považuje za vyloučenou dobu a průměr výdělků pro výpočet důchodu se proto nerozmělní. Je to jako u dočasné pracovní neschopnosti.

Pokud ale během předdůchodu vyděláváme a naše výdělečná činnost zakládá účast na důchodovém pojištění, má přednost dosažený příjem a o vyloučenou dobu se nejedná. Ledaže bychom výslovně požádali, aby nebylo přihlíženo k dosaženému příjmu a doba předdůchodu byla považována za vyloučenou dobu. Takovou žádost můžeme učinit buď při sepsání žádosti o starobní důchod nebo do 30 dnů od doručení rozhodnutí o přiznání starobního důchodu. Předem se nedá říct, zda je výhodnější dobu předdůchodu vyloučit nebo započítat.

Předdůchod a zdravotní pojištění

Výhodou předdůchodu může být to, že zdravotní pojištění za nás platí i stát, čímž uspoříme v několika situacích:

1) když nemáme žádné zdanitelné příjmy, například pracujeme na Dohodu bez odvodu zdravotního pojištění nebo nevyděláváme vůbec

2) když podnikáme, takže z našeho zisku sice platíme zdravotní pojištění, ale neplatí pro nás povinné "minimální zálohy", takže z nízkého nebo průměrného zisku odvádíme na zdravotní pojištění méně než kdybychom neměli předdůchod

Předdůchod a OSVČ

K tomu viz Důchod a OSVČ

Ukončení předdůchodu

S předdůchodem můžeme skončit podle svého uvážení, nejdříve však tři roky před tím, než dosáhneme důchodový věk - tedy v momentě, kdy máme nárok na předčasný důchod. Předčasný důchod je ale trvale krácený, takže pokud máme naspořeno dost peněz, je výhodnější pobírat předdůchod až do řádného starobního důchodu.

Aktualizováno 8.12.2021   Vytisknout   Našli jste chybu?

Reklama

Nejoblíbenější

Reklama

Naši partneři 

 

 Filtryvody.cz

filtry na pitnou vodu i vodu dešťovou

 

Jakpodnikat.cz

poradna pro OSVČ

Důchody-důchodci.cz | Kontakt