logo

Dále vizte

Žádost o důchodInvalidní důchod a výdělekÚřady OSSZ, ČSSZKdy do důchodu

Obsah rubriky

Nárok na invalidní důchod

Doba pojištění - invalidní důchod

Stupně invalidity 1.2.3.

Výpočet invalidního důchodu

Přechod do starobního důchodu

Doba pojištění při invaliditě

Invalidní důchod a výdělek

Reklama

Přemýšlíte o nějakém přivýdělku? Zkuste si jednoduše udělat vlastní internetový obchůdek s produktem, který je vám blízký. Bude vás to bavit do konce života, je to lepší než počítačové hry. Budete pak potřebovat návod, jak začít jako OSVČ, ale s tím můžete počkat až než prvně něco prodáte.  

Přechod z invalidního důchodu do starobního

Když máme důchodový věk

Pokud při pobírání invalidního důchodu dosáhneme důchodový věk a zároveň splňujeme podmínku potřebné doby pojištění, můžeme na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa trvalého bydliště podat žádost o starobní důchod.

Pokud je vypočtený starobní důchod vyšší než dosavadní invalidní, bude nám přiznaný ten vyšší. Pokud je vypočtený starobní důchod nižší než dosavadní invalidní, bude nám i nadále vyplácen tento invalidní důchod.

Když máme 65 let

Pokud dosáhneme 65 let věku, výplata invalidního důchodu nezanikne, ale bude nám automaticky změněn na důchod starobní. Jeho výše přitom zůstane stejná, jako byla výše invalidního důchodu.

Žádost o důchod

Více k přechodu z ivalidního důchodu na starobní viz žádost o důchod.

Aktualizováno 18.04.2016   Našli jste chybu?

Reklama

Důchody-důchodci.cz | Kontakt