logo

Přechod z invalidního důchodu do starobního

Když máme důchodový věk

Pokud při pobírání invalidního důchodu dosáhneme důchodový věk a zároveň splňujeme podmínku potřebné doby pojištění, můžeme na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa trvalého bydliště podat žádost o starobní důchod.

Pokud je vypočtený starobní důchod vyšší než dosavadní invalidní, bude nám přiznaný ten vyšší. Pokud je vypočtený starobní důchod nižší než dosavadní invalidní, bude nám i nadále vyplácen tento invalidní důchod.

Když máme 65 let

Pokud dosáhneme 65 let věku, výplata invalidního důchodu nezanikne, ale bude nám automaticky změněn na důchod starobní. Jeho výše přitom zůstane stejná, jako byla výše invalidního důchodu.

Žádost o důchod

Více k přechodu z ivalidního důchodu na starobní viz žádost o důchod.

Aktualizováno 18.04.2016   Vytisknout   Našli jste chybu?

Reklama

Důchody-důchodci.cz | Kontakt