logo

Dále vizte

Úřady OSSZ, ČSSZDůležité Odkazy

Reklama

Domácí péče

Co je domácí péče

Domácí péče je určena pro případ, že u nás nebo u někoho z našich blízkých dojde k takové změně zdravotního stavu, který nelze zvládnout laickou péčí a je nutné zahájit poskytování zdravotní odborné péče. Domácí péče zahrnuje

 • zdravotní péči
 • sociální péči

Komu je domácí péče určena

Domácí péče je určena seniorům, dospělým i dětem:

 • dlouhodobě nemocným
 • po propuštění z nemocnice
 • po úrazech

u kterých (již) není nutná hospitalizace ve zdravotnickém zařízení, ale jejich stav přesto vyžaduje pravidelnou, dlouhodobou a kvalifikovanou péči.

Kdo může domácí péči předepsat

Domácí péči hrazenou zdravotní pojišťovnou může předepsat:

 • praktický lékař
 • ošetřující lékař nemocnice, ve které byl pacient hospitalizován (do 14 dnů po ukončení hospitalizace)

Co zaplatí pojišťovna

V indikovaných a lékařem předepsaných případech by měla pojišťovna zaplatit domácí péči:

 • v rozsahu až 3x1 hodina denně (3 návštěvy sestry domácí zdravotní péče denně). V individuálních případech lze (na doporučení revizního lékaře) rozšířit frekvenci péče až na 5 hodin denně + péči o pacienta v noci.
 • zdravotní prostředky pro podporu stabilizace zdravotního stavu a usnadnění sebeobslužnosti (např. chodítko, toaletní křeslo, nástavec na WC, sedačky do vany nebo sprchy, pojízdné a vanové zvedáky, polohovací zařízení, lůžka, vozíky - některé jen zapůjčí)
 • až 2 návštěvy rehabilitačního pracovníka u lůžka nemocného seniora denně

Co zaplatí pacient

Pacient si platí péči, kterou nemá předepsanou lékařem a vyžádal si ji on sám nebo jeho rodina a nemá ji předepsanou lékařem.

Co zahrnuje domácí péče

Domácí péče zahrnuje:

 • kontrolu zdravotního stavu, měření krevního tlaku, odběry krve atd., přípravu a podávání léků, aplikace injekcí, mastí, insulinu, infuze
 • dohled nad dietním a pitným režimem
 • ošetřovatelskou rehabilitaci, procvičování velkých kloubů, nácvik chůze v chodítku, s berlemi, dechová cvičení
 • osobní hygienu, ošetření případných opruzenin, prevenci - plenkové kalhotky, převazy ran, péči o proleženiny, ošetřování kožních defektů, bércových vředů, péči o stomie, katetry, cévkování, aplikace klysmatu
 • aktivaci pacienta, prevenci proleženin, promazání zad, hýždí, dolních končetin, polohování, podkládání, užití kompenzačních pomůcek, edukaci
 • celkovou hygienu, koupání, mytí hlavy, pomoc při oblékání, převléknutí, úpravu lůžka, manikúru, pedikúru
 • dohled u pacienta, ohřátí a podání stravy, osobní asistenci, drobnou pomoc v domácnosti
 • doprovod k lékaři, na úřad apod., procházky
 • donášku drobných nákupů, obstarání a donášku receptů, vyzvednutí a donášku léků, dodání inkontinenčních pomůcek (plenkových kalhotek, plen, podložek atd.), zprostředkování a zajištění dodání zdravotních kompenzačních pomůcek (viz výše)

Aktualizováno 12.02.2013   Vytisknout   Našli jste chybu?

Reklama

Důchody-důchodci.cz | Kontakt