logo

Obsah rubriky

Valorizace

Zdravotní pojištění

Reklama

Filtry na vodu

 

Filtry na vodu, 

co pasují i fungují

 Filtryvody.cz

Zdravotní pojištění a důchod

Zdravotní pojištění v důchodu a OSVČ

Pokud máme příjmy ze samostatné výdělečné činnosti a zároveň bereme některou z forem důchodu (ať už jde o důchod starobní, invalidní, sirotčí, vdovský nebo vdovecký), měsíční zálohy na pojistné coby platíme podle svých skutečných příjmů – podle Přehledu příjmů OSVČ. To znamená, nemusíme platit minimální zálohu, ale i tak musíme zálohy platit, viz zdravotní pojištění OSVČ: Pojistné platí i stát - zálohy dle Přehledu.

Tím, že máme některou z form důchodu, jsme v kategorii pojištěnců, za které platí pojistné stát.

Musíme ale zdravotní pojišťovně do 8 oznámit a doložit, že nově patříme do kategorie pojištěnců, za které platí pojistné stát.

Přehled příjmů pro zdravotní pojišťovnu

V přehledu o příjmech OSVČ pro zdravotní pojišťovnu, který podáváme po skončení roku, vyznačíme, ve kterých měsících jsme nebyli povinni dodržet minimální vyměřovací základ - tedy kdy jsme brali nějaký důchod.

Do 8 dnů je třeba hlásit své zdravotní pojišťovně i to, že nám byl důchod odejmut

Aktualizováno 11.12.2020   Vytisknout   Našli jste chybu?

Reklama

Důchody-důchodci.cz | Kontakt