logo
Vlastní vyhledávání

Dále vizte

Žádost o důchodNárok na invalidní důchodÚřady OSSZ, ČSSZ

Obsah rubriky

Nárok na invalidní důchod

Doba pojištění - invalidní důchod

Stupně invalidity 1.2.3.

Výpočet invalidního důchodu

Přechod do starobního důchodu

Doba pojištění při invaliditě

Invalidní důchod a výdělek

Reklama

Stupně invalidity

Invalidita

Invalidita je ztráta nebo snížení pracovní schopnosti. Vzniká obvykle důsledkem vážné nemoci nebo úrazu.

Invalidita 3. stupně

Invalidita třetího stupně se nás týká, pokud máme pokles pracovní schopnosti nejméně o 70%.

Invalidita 2.stupně

Invalidita druhého stupně se nás týká, pokud máme pokles pracovní schopnosti nejméně o 50 %.

Invalidita 1.stupně

Invalidita prvního stupně, pokud máme pokles pracovní schopnosti nejméně o 35%.

Žádost o invalidní důchod

O invalidní důchod musíme sami požádat, náležitosti žádosti jsou stejné jako u starobního důchodu, viz žádost o důchod. K prokázání invalidity potřebujeme Posudek o zdravotním stavu.

Posouzení invalidity

Zda náš zdravotní stav odpovídá některému stupni invalidity, posuzuje lékař referátu lékařské posudkové služby pověřený posuzováním zdravotního stavu pro příslušnou správu sociálního zabezpečení. Eventuelní přezkum provádí Posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí.

Posudek o zdravotním stavu

Posudek obsahuje kromě jiného i účel, výsledek a odůvodnění posouzení, výčet rozhodujících podkladů o zdravotním stavu, míru poklesu pracovní schopnosti se stanovením, zda se jedná o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Posudek rovněž stanovuje schopnosti využít zachovanou pracovní schopnost (u 2. stupně), nebo zda jsme schopni výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek (u 3. stupně)

Rozhodnutí o nároku na invalidní důchod

O tom, zda jsme či nejsme invalidní, se správní rozhodnutí nevydává. Správní řízení rozhoduje o našem nároku na invalidní důchod - správní orgán musí odkázat také na posudek o zdravotním stavu.

Správní rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení o invalidním důchodu uvádí:

  • stupeň invalidity
  • den vzniku invalidity nebo den, od něhož došlo ke změně stupně invalidity
  • procentní míru poklesu pracovní schopnosti, u poklesu aspoň 70 % také údaj o tom, zda jsme schopni výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek,
  • orgán, který posoudil náš zdravotní stav a pracovní schopnost a datum posouzení,
  • u pracovního úrazu či nemoci z povolání také to, že invalidita vznikla následkem pracovního úrazu či nemoci z povolání

Aktualizováno 14.03.2014   Vytisknout   Našli jste chybu?

Reklama

Nejoblíbenější

Reklama

Důchody-důchodci.cz | Kontakt